Dynamic Neuromuscular Stabilization - D1701001
Anglický název: Dynamic Neuromuscular Stabilization
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/28, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)
Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) je funkční diagnosticko- terapeutický koncept založený na principech vývojové kineziologie. Koncept DNS porovnává držení těla pacienta a jeho pohybové stereotypy s vývojovými vzory zdravých dětí a z této komparace pak odvozuje odchylky, které je nutné terapeuticky ovlivnit. DNS terapeutické postupy jsou založeny na principech cvičení ve vývojových polohách. Důraz je kladen na přesnou polohu v každém kloubu a na koordinaci svalů stabilizačního systému trupu, Důležitou složkou DNS terapie je též nácvik správného dýchání během cvičení. Zásadní je, aby si pacient správný průběh pohybu v koordinaci se správným dechovým stereotypem uvědomil a zafixoval. Cílem terapie je optimalizovat (vyvážit) distribuci vnitřních sil, kterými svaly působí na páteř a klouby. DNS terapie je hlavně edukačním procesem, který pacienta učí, jak ideálně stabilizátory páteře a kloubů aktivovat ve statických polohách i v průběhu pohybu. V rámci předmětu se student naučí praktickou aplikaci principů DNS při terapii poruch myoskeletálního systému, v prevenci úrazů a bolestí pohybového aparátu z přetížení i pro sportovní aplikace s cílem zlepšení sportovního výkonu. Stručná charakteristika předmětu: • Využití základních vývojových poloh pro funkční diagnostiku, terapii a trénink posturálně-lokomoční funkce • Globální posturálně lokomoční vzory (symetrický, ipsilaterální, kontralaterální vzor, uzavřený a otevřený kinematický řetězec) • Definice optimální stabilizace trupu: vyšetření a terapie • Definice optimálního stereotypu dýchání • Regulace nitrobřišního tlaku • Funkční kloubní centrace a intermuskulární koordinace – definice normy, odchylky od normy, vyšetření a korekce • Funkční centrace opěrných segmentů – vyšetření a korekce • Výběr adekvátních poloh a modifikací cvičení dle funkční kapacity klienta • Dynamické cvičení v rámci ontogenetických řad – Movement Flow, Czech get-up • Aplikace DNS pro specifické skupiny klientů: vertebrogenní bolestivé syndromy, pacienti s neurologickými a ortopedickými diagnózami, aplikace DNS v pediatrii, v seniorské populaci, ve sportu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)

Povinná literatura:

KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, ©2009. xxxi, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

Další studijní materiály jsou zveřejněny na adrese: https://www.rehabps.cz/rehab/literature.php

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) je funkční diagnosticko- terapeutický koncept založený na principech

vývojové kineziologie. Koncept DNS porovnává držení těla pacienta a jeho pohybové stereotypy s vývojovými vzory

zdravých dětí a z této komparace pak odvozuje odchylky, které je nutné terapeuticky ovlivnit. DNS terapeutické postupy

jsou založeny na principech cvičení ve vývojových polohách. Důraz je kladen na přesnou polohu v každém kloubu a na

koordinaci svalů stabilizačního systému trupu, Důležitou složkou DNS terapie je též nácvik správného dýchání během

cvičení. Zásadní je, aby si pacient správný průběh pohybu v koordinaci se správným dechovým stereotypem uvědomil a

zafixoval. Cílem terapie je optimalizovat (vyvážit) distribuci vnitřních sil, kterými svaly působí na páteř a klouby. DNS

terapie je hlavně edukačním procesem, který pacienta učí, jak ideálně stabilizátory páteře a kloubů aktivovat ve statických

polohách i v průběhu pohybu. V rámci předmětu se student naučí praktickou aplikaci principů DNS při terapii poruch

myoskeletálního systému, v prevenci úrazů a bolestí pohybového aparátu z přetížení i pro sportovní aplikace s cílem

zlepšení sportovního výkonu.

Stručná charakteristika předmětu:

• Využití základních vývojových poloh pro funkční diagnostiku, terapii a trénink posturálně-lokomoční funkce

• Globální posturálně lokomoční vzory (symetrický, ipsilaterální, kontralaterální vzor, uzavřený a otevřený kinematický

řetězec)

• Definice optimální stabilizace trupu: vyšetření a terapie

• Definice optimálního stereotypu dýchání

• Regulace nitrobřišního tlaku

• Funkční kloubní centrace a intermuskulární koordinace – definice normy, odchylky od normy, vyšetření a korekce

• Funkční centrace opěrných segmentů – vyšetření a korekce

• Výběr adekvátních poloh a modifikací cvičení dle funkční kapacity klienta

• Dynamické cvičení v rámci ontogenetických řad – Movement Flow, Czech get-up

• Aplikace DNS pro specifické skupiny klientů: vertebrogenní bolestivé syndromy, pacienti s neurologickými a

ortopedickými diagnózami, aplikace DNS v pediatrii, v seniorské populaci, ve sportu.

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23aD1701001p1

Okruhy studentů
N2.APFYZ
Po 02.10.2023 14:25 - 17:00 přednáška

2/10 2023

DNS

Define  ideal postural stabilization from a developmenta lperspective: intra-abdominal pressure regulation, dual role ofthediaphragm in stabilization and respiration, stabilization via co-contraction

 

Mgr. Lenka Oplatková

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Po 09.10.2023 14:25 - 17:00 přednáška

9/10 2023

DNS

Integrate corrective exercises based on the DNS functional tests and developmental positions: exercise in undifferentiated static positions

Mgr. Lenka Oplatková

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Po 16.10.2023 14:25 - 17:00 přednáška

16/10 2023

DNS

Identify common stereotypes of faulty postural stabilization (“open scissors syndrome”, forward drownposture, backwarddrownposture, “hourglass syndrome”)

Mgr. Jana Veselá

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Po 23.10.2023 14:25 - 17:00 přednáška

23/10 2023

DNS

Integrate corrective exercises based on the DNS functional tests and developmental positions: exercise in undifferentiated dynamic positions

Mgr. Jana Veselá

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Po 30.10.2023 14:25 - 17:00 přednáška

30/10 2023

DNS

Exercise in differentiatedipsilateral and contralateral static positions

Mgr.  Jana Veselá

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Po 06.11.2023 14:25 - 17:00 přednáška

6/11 2023

DNS

position transfer during locomotor function, exercise progression using unstable surface

Mgr.  Lenka Oplatková

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Po 13.11.2023 14:25 - 17:00 přednáška

13/11 2023

DNS

resistance against “planned movement”, dualtasking and otherchallengesboth in ipsi and contralateral patterns, transition between ipsilateral and contralateral patterns, training of isolated segmental movement

Mgr.  Lenka Oplatková

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Po 20.11.2023 14:25 - 17:00 přednáška

20/11 2023

DNS

Exercise in differentiated ipsilateral and contralateral dynamic positions

Mgr.  Lenka Oplatková

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Po 27.11.2023 14:25 - 17:00 přednáška

27/11 2023

DNS

Integrate corrective exercises based on the DNS functional tests and developmental positions in supine,prone, lowkneeling, obliquesit, and quadruped globa lmovements with weight, sport variations

Mgr. Oldřich Chramosta

 

 

 

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Po 04.12.2023 14:25 - 17:00 přednáška

4/12 2022

DNS

Demonstrate how DNS corrective exercises can be integrated with other exercise strategies in fitness

Mgr. Oldřich Chramosta

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Po 11.12.2023 14:25 - 17:00 přednáška

11/12 2022

DNS

The positions modified for children to make it easy to understand the training goals.

 

Mgr. Eliška Urbářová

 

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Po 18.12.2023 14:25 - 17:00 přednáška

18/12 2022

DNS

FIT KID program.

 

Mgr. Eliška Urbářová

 

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Po 01.01.2024 14:25 - 17:00 přednáška NOVÝ ROK prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Po 08.01.2024 14:25 - 17:00 přednáška

8/1 2023

DNS

Combine exercises in the developmental positions with verbal and manua linstructions in order to achieve: functional joint centration, optimal sagittal stabilization of the spine and chest, and idealbreathing stereotype.

Mgr.Lenka Oplatková

 

15/1 2023

DNS - test

Recognize physiological & pathological movement stereotypes/patterns

Mgr. Lenka Oplatková

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.