PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dynamic Neuromuscular Stabilization - D1701001
Anglický název: Dynamic Neuromuscular Stabilization
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/28, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)
Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) je funkční diagnosticko- terapeutický koncept založený na principech vývojové kineziologie. Koncept DNS porovnává držení těla pacienta a jeho pohybové stereotypy s vývojovými vzory zdravých dětí a z této komparace pak odvozuje odchylky, které je nutné terapeuticky ovlivnit. DNS terapeutické postupy jsou založeny na principech cvičení ve vývojových polohách. Důraz je kladen na přesnou polohu v každém kloubu a na koordinaci svalů stabilizačního systému trupu, Důležitou složkou DNS terapie je též nácvik správného dýchání během cvičení. Zásadní je, aby si pacient správný průběh pohybu v koordinaci se správným dechovým stereotypem uvědomil a zafixoval. Cílem terapie je optimalizovat (vyvážit) distribuci vnitřních sil, kterými svaly působí na páteř a klouby. DNS terapie je hlavně edukačním procesem, který pacienta učí, jak ideálně stabilizátory páteře a kloubů aktivovat ve statických polohách i v průběhu pohybu. V rámci předmětu se student naučí praktickou aplikaci principů DNS při terapii poruch myoskeletálního systému, v prevenci úrazů a bolestí pohybového aparátu z přetížení i pro sportovní aplikace s cílem zlepšení sportovního výkonu. Stručná charakteristika předmětu: • Využití základních vývojových poloh pro funkční diagnostiku, terapii a trénink posturálně-lokomoční funkce • Globální posturálně lokomoční vzory (symetrický, ipsilaterální, kontralaterální vzor, uzavřený a otevřený kinematický řetězec) • Definice optimální stabilizace trupu: vyšetření a terapie • Definice optimálního stereotypu dýchání • Regulace nitrobřišního tlaku • Funkční kloubní centrace a intermuskulární koordinace – definice normy, odchylky od normy, vyšetření a korekce • Funkční centrace opěrných segmentů – vyšetření a korekce • Výběr adekvátních poloh a modifikací cvičení dle funkční kapacity klienta • Dynamické cvičení v rámci ontogenetických řad – Movement Flow, Czech get-up • Aplikace DNS pro specifické skupiny klientů: vertebrogenní bolestivé syndromy, pacienti s neurologickými a ortopedickými diagnózami, aplikace DNS v pediatrii, v seniorské populaci, ve sportu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)

Povinná literatura:

KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, ©2009. xxxi, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

Další studijní materiály jsou zveřejněny na adrese: https://www.rehabps.cz/rehab/literature.php

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) je funkční diagnosticko- terapeutický koncept založený na principech

vývojové kineziologie. Koncept DNS porovnává držení těla pacienta a jeho pohybové stereotypy s vývojovými vzory

zdravých dětí a z této komparace pak odvozuje odchylky, které je nutné terapeuticky ovlivnit. DNS terapeutické postupy

jsou založeny na principech cvičení ve vývojových polohách. Důraz je kladen na přesnou polohu v každém kloubu a na

koordinaci svalů stabilizačního systému trupu, Důležitou složkou DNS terapie je též nácvik správného dýchání během

cvičení. Zásadní je, aby si pacient správný průběh pohybu v koordinaci se správným dechovým stereotypem uvědomil a

zafixoval. Cílem terapie je optimalizovat (vyvážit) distribuci vnitřních sil, kterými svaly působí na páteř a klouby. DNS

terapie je hlavně edukačním procesem, který pacienta učí, jak ideálně stabilizátory páteře a kloubů aktivovat ve statických

polohách i v průběhu pohybu. V rámci předmětu se student naučí praktickou aplikaci principů DNS při terapii poruch

myoskeletálního systému, v prevenci úrazů a bolestí pohybového aparátu z přetížení i pro sportovní aplikace s cílem

zlepšení sportovního výkonu.

Stručná charakteristika předmětu:

• Využití základních vývojových poloh pro funkční diagnostiku, terapii a trénink posturálně-lokomoční funkce

• Globální posturálně lokomoční vzory (symetrický, ipsilaterální, kontralaterální vzor, uzavřený a otevřený kinematický

řetězec)

• Definice optimální stabilizace trupu: vyšetření a terapie

• Definice optimálního stereotypu dýchání

• Regulace nitrobřišního tlaku

• Funkční kloubní centrace a intermuskulární koordinace – definice normy, odchylky od normy, vyšetření a korekce

• Funkční centrace opěrných segmentů – vyšetření a korekce

• Výběr adekvátních poloh a modifikací cvičení dle funkční kapacity klienta

• Dynamické cvičení v rámci ontogenetických řad – Movement Flow, Czech get-up

• Aplikace DNS pro specifické skupiny klientů: vertebrogenní bolestivé syndromy, pacienti s neurologickými a

ortopedickými diagnózami, aplikace DNS v pediatrii, v seniorské populaci, ve sportu.

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
22aD1701001p1

Okruhy studentů
N2.APF
Po 03.10.2022 14:25 - 17:00 přednáška

3/10 2022

DNS

Define ideal postural stabilization from a developmental perspective: intra-abdominal pressure regulation, dual role of the diaphragm in stabilization and respiration, stabilization via co-contraction

 

Mgr. Lenka Oplatková

 

Mgr. Lenka Oplatková
Po 10.10.2022 14:25 - 17:00 přednáška

10/10 2022

DNS

Integrate corrective exercises based on the DNS functional tests and developmental positions: exercise in undifferentiated static positions

Mgr. Lenka Oplatková

 

Mgr. Lenka Oplatková
Po 17.10.2022 14:25 - 17:00 přednáška

17/10 2022

DNS

Identify common stereotypes of faulty postural stabilization (“open scissors syndrome”, forward drown posture, backward drown posture, “hour glass syndrome”)

Mgr. Lenka Oplatková

 

Mgr. Lenka Oplatková
Po 24.10.2022 14:25 - 17:00 přednáška

24/10 2022

DNS

Integrate corrective exercises based on the DNS functional tests and developmental positions: exercise in undifferentiated dynamic positions

Mgr. Lenka Oplatková

 

Mgr. Lenka Oplatková
Po 31.10.2022 14:25 - 17:00 přednáška

31/10 2022

DNS

Exercise in differentiated ipsilateral and contralateral static positions

Mgr. Jana Veselá

Mgr. Jana Veselá
Po 07.11.2022 14:25 - 17:00 přednáška

7/11 2022

DNS

position transfer during locomotor function, exercise progression using unstable surface

Mgr. Jana Veselá

Mgr. Jana Veselá
Po 14.11.2022 14:25 - 17:00 přednáška

14/11 2022

DNS

resistance against “planned movement”, dual tasking and other challenges both in ipsi and contralateral patterns, transition between ipsilateral and contralateral patterns, training of isolated segmental movement

Mgr. Jana Veselá

Mgr. Jana Veselá
Po 21.11.2022 14:25 - 17:00 přednáška

21/11 2022

DNS

Exercise in differentiated ipsilateral and contralateral dynamic positions

Mgr. Jana Veselá

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Po 28.11.2022 14:25 - 17:00 přednáška

28/11 2022

DNS

Integrate corrective exercises based on the DNS functional tests and developmental positions in supine,prone, low kneeling, oblique sit, and quadrupedglobal movements with weight, sport variations

Mgr. Oldřich Chramosta

 

 

 

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Po 05.12.2022 14:25 - 17:00 přednáška

5/12 2022

DNS

Demonstrate how DNS corrective exercises can be integrated with other exercise strategies in fitness

Mgr. Oldřich Chramosta

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Po 12.12.2022 14:25 - 17:00 přednáška

12/12 2022

DNS

The positions modified for children to make it easy to understand the training goals.

 

Mgr. Eliška Urbářová

 

 

Mgr. Eliška Urbářová
Po 19.12.2022 14:25 - 17:00 přednáška

19/12 2022

DNS

FIT KID program.

 

Mgr. Eliška Urbářová

 

 

Mgr. Eliška Urbářová
Po 26.12.2022 14:25 - 17:00 přednáška prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Po 02.01.2023 14:25 - 17:00 přednáška

2/1 2023

DNS

Combine exercises in the developmental positions with verbal and manual instructions in order to achieve: functional joint centration, optimal sagittal stabilization of the spine and chest, and ideal breathing stereotype.

Mgr. Michal Truc

 

Mgr. Michal Truc
Po 09.01.2023 14:25 - 17:00 přednáška

9/1 2023

DNS

Recognize physiological & pathological movement stereotypes/patterns

Mgr. Michal Truc

 

Mgr. Michal Truc
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK