Funkční vyšetření v klinických oborech - D1304616
Anglický název: Functional examination in clinical fields
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:14/14, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: D1305306, D1305201
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (31.08.2020)
Funkční vyšetření pacienta s vertebrogenním algickým syndromem v oblasti bederní páteře Funkční vyšetření pacienta s vertebrogenním algickým syndromem v oblasti krční a hrudní páteře Funkční vyšetření pacienta s radikulárním syndromem Funkční vyšetření pacienta s bolestivým syndromem v oblasti ramene a horní končetiny Funkční vyšetření pacienta s bolestivým kyčelním kloubem Funkční vyšetření pacienta s bolestivým kolenem Funkční vyšetření pacienta s bolestivým syndromem v oblasti hlezna a nohy Funkční vyšetření pacienta s parkinsonským syndromem Funkční vyšetření pacienta s mozečkovým syndromem Funkční vyšetření pacienta s myopatií Funkční vyšetření pacienta s polyneuropatií Funkční vyšetření pacienta se spastickým syndromem Funkční vyšetření pacienta s poruchami rovnováhy Funkční vyšetření pacienta s primární interní diagnózou: vyšetření viscero-vertebrálních vzorů při onemocnění kardiovaskulárního systému Funkční vyšetření pacienta s primární interní diagnózou: vyšetření viscero-vertebrálních vzorů při onemocnění gastrointestinálního a urogenitálního systému Funkční vyšetření pacienta s chronickým onemocněním respiračního systému
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (31.08.2020)

Ambler Z: Základy neurologie, Galén, 2006, ISBN-10: 80-7262-433-4

Kolář et al: Rehabilitace v klinické praxi, Galen, Praha 2009, ISBN 978-80-7262-657-1.

Dylevský, I., Druga, R., Mrázková, O.: Funkční anatomie člověka, Grada 2000. ISBN 80-7169-681-1.

Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Sdělovací technika, spol. s r.o.2005, ISBN 80-86645-04-5.

Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi, Grada 1997. ISBN 80-7169-256-5.

Gross JM et al. Vyšetření pohybového aparátu, Triton, 2002, ISBN 80-7254-720-8.

Máček,M., Smolíková, L.:Pohybová léčba u plicních chorob, VP 1995. ISBN 80-7187-010-2.

Gúth, A.: Vyšetrovacie a liečebne metodiky pre fyzioterapeutov, LIEČREH Bratislava 1995

Haladová, E, Nechvátalová, L:Vyšetřovací metody hybného systému, IDVPZ Brno 1997. ISBN 80-7013-237-X.

Janda, V.: Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch, IDVPZ 1984

Janda, V.: Vyšetřování hybnosti, Avicenum 1981

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (31.08.2020)

Funkční vyšetření pacienta s vertebrogenním algickým syndromem v oblasti bederní páteře

Funkční vyšetření pacienta s vertebrogenním algickým syndromem v oblasti krční a hrudní páteře

Funkční vyšetření pacienta s radikulárním syndromem

Funkční vyšetření pacienta s bolestivým syndromem v oblasti ramene a horní končetiny

Funkční vyšetření pacienta s bolestivým kyčelním kloubem

Funkční vyšetření pacienta s bolestivým kolenem

Funkční vyšetření pacienta s bolestivým syndromem v oblasti hlezna a nohy

Funkční vyšetření pacienta s parkinsonským syndromem

Funkční vyšetření pacienta s mozečkovým syndromem

Funkční vyšetření pacienta s myopatií

Funkční vyšetření pacienta s polyneuropatií

Funkční vyšetření pacienta se spastickým syndromem

Funkční vyšetření pacienta s poruchami rovnováhy

Funkční vyšetření pacienta s primární interní diagnózou: vyšetření viscero-vertebrálních vzorů při onemocnění kardiovaskulárního systému

Funkční vyšetření pacienta s primární interní diagnózou: vyšetření viscero-vertebrálních vzorů při onemocnění gastrointestinálního a urogenitálního systému

Funkční vyšetření pacienta s chronickým onemocněním respiračního systému

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
22bD1304616p1

Okruhy studentů
B2.FYZIOT
St 22.02.2023 8:00 - 9:40 přednáška

22.2.

Funkční vyšetření pacienta s vertebrogenním algickým syndromem a radikulárním syndromem

As. Mgr. Lenka Oplatková
prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
St 01.03.2023 8:00 - 9:40 přednáška

1.3.

Funkční vyšetření pacienta s neuromuskulárním onemocněním dětského věku

As. PhDr. Šafářová, PhD As.

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
St 08.03.2023 8:00 - 9:40 přednáška

8.3.

Funkční vyšetření pacienta s chronickým onemocněním respiračního systému

Mgr. Lenka Babková

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
St 15.03.2023 8:00 - 9:40 přednáška

15.3.

Funkční vyšetření pacienta se získaným poškozením mozku 

MUDr. Sylva Klimošová

 

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
St 22.03.2023 8:00 - 9:40 přednáška

22.3.

Funkční vyšetření pacienta s bolestivým  kyčelním kloubem a s dysfunkčním kolenem

Mgr. Lenka Oplatková

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
St 29.03.2023 8:00 - 9:40 přednáška

29.3.

Funkční vyšetření pacienta s bolestivým syndromem v oblasti hlezna a nohy

Mgr. Lucie Doubková

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
St 05.04.2023 8:00 - 9:40 přednáška

5.4.

Funkční vyšetření pacienta s bolestivým syndromem v oblasti ramene a horní končetiny 

Mgr. Lenka Oplatková

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
St 12.04.2023 8:00 - 9:40 přednáška

12.4.

Funkční vyšetření pacienta s vadným držením těla

Prim. MUDr. Dyrhonová

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
St 19.04.2023 8:00 - 9:40 přednáška

19.4.

Funkční vyšetření pacienta se skoliózou

Prim. MUDr. Dyrhonová

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
St 26.04.2023 8:00 - 9:40 přednáška

26.4.

Funkční vyšetření pacienta se spastickým syndromem 

MUDr. Hyšperská

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
St 03.05.2023 8:00 - 9:40 přednáška

3.5.

Funkční vyšetření pacienta s poruchami rovnováhy

Doc. PhDr. Čakrt, PhD

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
St 10.05.2023 8:00 - 9:40 přednáška

10.5.

REKTORSKÝ DEN

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
St 17.05.2023 8:00 - 9:40 přednáška

17.5.

Funkční vyšetření pacienta s primární interní diagnózou: vyšetření viscero-vertebrálních vzorů

As. PhDr. Mgr. Bitnar

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
St 24.05.2023 8:00 - 9:40 přednáška prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.