Fyzikální terapie I - D1302604
Anglický název: Physical Therapy I
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:14/14, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Mgr. Júlia Demeková
Je prerekvizitou pro: D1303604
Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (28.05.2019)
Obecné účinky a indikace fyzikální terapie Kontraindikace fyzikální terapie Zásady bezpečnosti při aplikaci fyzikální terapie Kombinace procedur Mechanoterapie – masáže přístrojové, vakuum-kompresivní terapie, polohování, trakce, přístrojová mechanoterapie pasivními pohyby Ultrasonoterapie Termoterapie a hydroterapie Terminologie a rozdělení, termoregulace Účinky termoterapie a hydroterapie Procedury termoterapie – omývání, oviny, zábaly, obklady, kompresy Otírání, odrhování, kartáčování, šlehání Polevy, sprchy, střiky, koupele Balneoterapie a klimatoterapie Fototerapie – nepolarizované záření: ultrafialové záření, nepolarizované světlo, infračervené záření. Fototerapie polarizovaným světlem – laser, biolampa. Elektroterapie – kontraindikace, komplikace Kontaktní elektroterapie Galvanoterapie Nízkofrekvenční proudy Středofrekvenční proudy Kombinovaná terapie Bioenergetika
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (28.05.2019)

Cápko, J.: Základy fyziatrické léčby, Grada 1998 ISB 80-7169-341-3

Poděbradský, J.,Vařeka, I: Fyzikální terapie I. a II, Grada 1998. ISBN 80-7169-661-7

Vařeka, I.: Základy fyzikální terapie, UP Olomouc 1995 ISBN 80-7067-491-1

Edel H.:, Fiedel der Elektrodiagnostik und Elektroterapie. Verlag Gesudheit, Berlin 1991

Hupka J., Kolesám J., Žaloudek K.: Fyzikální terapie, Avicenum 1998

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (28.05.2019)

Obecné účinky a indikace fyzikální terapie

Kontraindikace fyzikální terapie

Zásady bezpečnosti při aplikaci fyzikální terapie

Kombinace procedur

Mechanoterapie - masáže přístrojové, vakuum-kompresivní terapie, polohování, trakce, přístrojová mechanoterapie pasivními pohyby

Ultrasonoterapie

Termoterapie a hydroterapie

Terminologie a rozdělení, termoregulace

Účinky termoterapie a hydroterapie

Procedury termoterapie - omývání, oviny, zábaly, obklady, kompresy

Otírání, odrhování, kartáčování, šlehání

Polevy, sprchy, střiky, koupele

Balneoterapie a klimatoterapie

Fototerapie - nepolarizované záření: ultrafialové záření, nepolarizované světlo, infračervené záření.

Fototerapie polarizovaným světlem - laser, biolampa.

Elektroterapie - kontraindikace, komplikace

Kontaktní elektroterapie

Galvanoterapie

Nízkofrekvenční proudy

Středofrekvenční proudy

Kombinovaná terapie

Bioenergetika