PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální rehabilitace - D0702004
Anglický název: Social Rehabilitation
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 15 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Šárka Slavíková, DiS.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické souborné předměty
Sociologie > Předměty širšího základu
Je prerekvizitou pro: D0703008, D0703003
Anotace
Předmět se zaměřuje na seznámení studenta s nejčastějšími onemocněními a diagnózami a jejich možnostmi řešit je v rámci systému sociální rehabilitace, tedy sociální práce uvnitř a vně zdravotnictví s cílem zajistit, co nejlepší kvalitu života nemocného či postiženého.
Poslední úprava: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Cíl předmětu

Cílem, není udělat ze studentů dávkové specialisty, ale naučit je vnímat možná úskalí některých onemocnění nebo naopak řešení problémů.

Poslední úprava: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Literatura

ARNOLDOVÁ,A.: Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení, Karolinum, Praha 2OOO.

GOLDMAN, R.: Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín, Univerzita Palackého, Olomouc 1999

HAŠKOVCOVÁ, H.: Fenomén stáří, Panorama, Praha 1990

HAŠKOVCOVÁ, H.: Thanatologie, Galén, Praha 2000

KREBS, V. a kol.: Sociální politika, Codex, Praha 1997

KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese, Portál, Praha 1997

NOVOSAD, L.: Základy speciálního poradenství, Portál, Praha 2000

Poslední úprava: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Sylabus

Hlavní témata:

1. Změny některých zákonů za rok 2012-2013

2. Systém ucelené rehabilitace v nemocnici i mimo ni

3. Péče o pacienta s AD, RS, ALS a podobným onemocněním

4. Péče o pacienta po CMP

5. Sociální rehabilitace pacienta s míšní lézí

6. Péče o pacienta s TS a na DUPV

7. Nezaměstnanost, závislosti a bezdomovectví jako sociální problém

8. Systém speciálního poradenství a školství v ČR

9. Zaměstnávání zdravotně postižených a dlouhodobě nemocných

10. Psychosociální péče o dospělé a děti s duševním onemocněním

11. Integrace dítěte s těžkým zdravotním postižením

12. Úskalí integrace dítěte s epilepsií

13. Specifická péče o děti s CF a Fenylketonurií

14. Syndrom CAN v klinické praxi

15. Sociální rehabilitace matek a jejich dětí na porodnici

16. Psychosociální péče o onkologicky nemocné a jejich blízké

17. Náhrady škody na zdraví při autonehodě nebo pracovním úrazu

18. Ukázky řešení případů - nácvik techniky hraní rolí

19. Sociální služby a neziskové organizace působící na území ČR

20. Dostupnost sociálních a zdravotních služeb v ČR

21. Supervize v sociální práci

22. Financování sociálních služeb -fundraising, granty

23. Plánované reformy v sociální oblasti

Poslední úprava: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK