PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Zátěžová fyziologie a patofyziologie - D0701014
Anglický název: Heavy-duty physiology and pathophysiology
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Renata Habětínová (14.08.2014)
Tělesná zdatnost a výkonnost v kontextu zdraví a nemoci Reakce a adaptace na tělesnou zátěž. Fyziologická a patologická únava Anaerobní práh. Tolerance tělesné zátěže. Základní dýchací a oběhové parametry a jejich dynamika v tělesné zátěži Tělesná zátěž z hlediska energetických zdrojů ve zdraví a v nemoci Reakce a adaptace oběhového systému na tělesnou zátěž, interakce hybného a oběhového systému Principy měření tělesné zdatnosti, aging tělesné zdatnosti Reakce a adaptace dýchacího systému na tělesnou zátěž . Zátěžová dušnost. Reakce endokrinního systému na tělesnou zátěž, zátěž jako forma stresu Zátěžová termoregulace ve zdraví a v nemoci Tělesná zátěž a lipidový metabolismus. Citlivost inzulinové signální dráhy a syndrom inzulinové rezistence Tělesná zátěž při stavech s nízkým srdečním výdejem Tělesná zátěž u pacientů s poruchami hybného systému
Cíl předmětu
Poslední úprava: Renata Habětínová (14.08.2014)

Prohlubování znalostí studijního předmětu tělovýchovné lékařství vycházející z již dosaženého bakalářského vzdělání v patofyziologii a TVL

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michaela Pecharová (20.09.2017)

Zápočet se uděluje za účast (pokud možno aktivní).

Literatura
Poslední úprava: Renata Habětínová (14.08.2014)

MCARDLE, W. D. Exercise Physiology : Nutrition, Energy, and Human Performance. 7. vyd. Chicago : Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 1038 s. ISBN-13: 978-1-6083-1859-9.

MÁČEK, M.; RADVANSKÝ, J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Michaela Pecharová (20.09.2017)

Zápočet se uděluje za účast (pokud možno aktivní).

Sylabus
Poslední úprava: Renata Habětínová (14.08.2014)

Tělesná zdatnost a výkonnost v kontextu zdraví a nemoci

Reakce a adaptace na tělesnou zátěž. Fyziologická a patologická únava

Anaerobní práh. Tolerance tělesné zátěže.

Základní dýchací a oběhové parametry a jejich dynamika v tělesné zátěži

Tělesná zátěž z hlediska energetických zdrojů ve zdraví a v nemoci

Reakce a adaptace oběhového systému na tělesnou zátěž, interakce hybného a oběhového systému

Principy měření tělesné zdatnosti, aging tělesné zdatnosti

Reakce a adaptace dýchacího systému na tělesnou zátěž . Zátěžová dušnost.

Reakce endokrinního systému na tělesnou zátěž, zátěž jako forma stresu

Zátěžová termoregulace ve zdraví a v nemoci

Tělesná zátěž a lipidový metabolismus.

Citlivost inzulinové signální dráhy a syndrom inzulinové rezistence

Tělesná zátěž při stavech s nízkým srdečním výdejem

Tělesná zátěž u pacientů s poruchami hybného systému

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK