PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kineziologie a funkční anatomie (SZ) - D0306402
Anglický název: Kinesiology and Functional Anatomy (STEX)
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1)
1 1. Obecná stavba kostí (histologická stavba, cévní zásobení, inervace, růst, poranění a hojení, mechanické vlastnosti)
2 2. Osová kostra (axiální systém a jeho funkční celky, morfometrické parametry)
3 3. Obecná stavba kloubu (popis kloubu, cévní zásobení, inervace, růst, hojení vazů a kloubních chrupavek)
4 4. Klouby pletence horní končetiny
5 5. Ramenní kloub (topografie ramena, morfometrické parametry)
6 6. Loketní kloub (topografie lokte, morfometrické parametry)
7 7. Klouby ruky (úchop, topografie zápěstí)
8 8. Horní krční páteř (kraniovertebrální spojení, čelistní kloub)
9 9. Dolní krční páteř
10 10. Hrudní páteř
11 11. Bederní páteř
12 12. Spojení na pánvi (vztah pánve k bederní páteři, morfometrické parametry)
13 13. Kyčelní kloub (lokomoce, topografie kyčle, morfometrické parametry)
14 14. Kolenní kloub (lokomoce, zákolenní jáma, morfometrické parametry)
15 15. Klouby nohy (lokomoce, nožní klenba, topografie hlezna)
16 16. Obecná stavba svalu (histologická stavba, cévní zásobení, inervace, růst, poranění a hojení, typy svalových vláken, typy svalů, typy svalové kontrakce, fascie)
17 17. Svaly hlavy (mimika, řeč, žvýkání)
18 18. Svaly krku (topografie krku, projekce a palpace orgánů)
19 19. Svaly hrudníku (topografie hrudníku, projekce a palpace orgánů, mechanika dýchání)
20 20. Bránice (části, projekce, syntopie, inervace, funkce mechanika dýchání)
21 21. Svaly břicha (topografie břicha, projekce a palpace orgánů, hluboký stabilizační systém)
22 22. Pánevní dno (topografie pánve, projekce a palpace orgánů, mechanika dýchání, mechanika defekace a mikce)
23 23. Svaly zad (fascie zad, postura)
24 24. Svaly pletence horní končetiny (topografie a fascie ramena)
25 25. Svaly paže (topografie a fascie paže)
26 26. Svaly předloktí (topografie a fascie předloktí)
27 27. Svaly ruky (topografie a fascie ruky)
28 28. Svaly kyčelního kloubu (lokomoce, topografie kyčle)
29 29. Svaly stehna (lokomoce, topografie a fascie stehna)
30 30. Svaly bérce (lokomoce, topografie a fascie bérce)
31 31. Svaly nohy (lokomoce, klenba nohy, topografie a fascie nohy)
51 51. Obecná stavba nervu (histologická stavba, rozdíly mezi míšními a hlavovými nervy, poranění a hojení, neuronální plasticita, typy nervových vláken, motorická jednotka)
52 52. Areae radiculares krku a trupu (vertebromedulární topografie, Headovy zóny)
53 53. Areae radiculares končetin
54 54. Plexus cervicalis
55 55. Plexus brachialis
56 56. Plexus lumbalis
57 57. Plexus sacralis
58 58. Hlavové nervy I–VI
59 59. Hlavové nervy VII–XII
60 60. Autonomní nervový systém
61 61. Obecná stavba a funkce CNS (etáže)
62 62. Mícha (vertebromedulární topografie, topografie páteřního kanálu)
63 63. Mozkový kmen (retikulární formace)
64 64. Mozeček
65 65. Funkční korové oblasti
66 66. Bazální ganglia
67 67. Limbický systém a mezimozek
68 68. Motorické dráhy
69 69. Senzitivní dráhy
70 70. Cévní zásobení mozku a míchy
71 71. Řízení motoriky (podle jednotlivých úrovní)
72 72. Hrubá motorika (postura a lokomoce)
73 73. Jemná motorika
74 74. Tonus svalů (struktury řídící a ovlivňující svalové napětí a jejich poruchy)
75 75. Oko a ucho
76 76. Srdce
77 77. Krevní a lymfatické cévy
78 78. Trávicí systém (mechanizmus žvýkání, polykání a defekace, projekce a palpace orgánů, viscerální bolesti)
79 79. Dýchací systém (mechanizmus mluvení, fonace a dýchání, projekce a palpace orgánů, viscerální bolesti)
80 80. Močový systém (mechanizmus kontinence, projekce a palpace orgánů, viscerální bolesti)
81 81. Pohlavní systém (mechanizmus porodu, projekce a palpace orgánů, viscerální bolesti)
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Michaela Pecharová (22.09.2016)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z FUNKČNÍ ANATOMIE a KINEZIOLOGIE

od akademického roku 2016/2017

Návrh vytvořili: MUDr. Radovan Hudák, prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.,

Mgr. Magdaléna Lepšíková

I. Pohybový systém a topografie

1. Obecná stavba kostí (histologická stavba, cévní zásobení, inervace,

růst, poranění a hojení, mechanické vlastnosti)

2. Osová kostra (axiální systém a jeho funkční celky, morfometrické parametry)

3. Obecná stavba kloubu (popis kloubu, cévní zásobení, inervace, růst, hojení vazů a kloubních chrupavek)

4. Klouby pletence horní končetiny

5. Ramenní kloub (topografie ramena, morfometrické parametry)

6. Loketní kloub (topografie lokte, morfometrické parametry)

7. Klouby ruky (úchop, topografie zápěstí)

8. Horní krční páteř (kraniovertebrální spojení, čelistní kloub)

9. Dolní krční páteř

10. Hrudní páteř

11. Bederní páteř

12. Spojení na pánvi (vztah pánve k bederní páteři, morfometrické parametry)

13. Kyčelní kloub (lokomoce, topografie kyčle, morfometrické parametry)

14. Kolenní kloub (lokomoce, zákolenní jáma, morfometrické parametry)

15. Klouby nohy (lokomoce, nožní klenba, topografie hlezna)

16. Obecná stavba svalu (histologická stavba, cévní zásobení, inervace, růst, poranění a hojení,

typy svalových vláken, typy svalů, typy svalové kontrakce, fascie)

17. Svaly hlavy (mimika, řeč, žvýkání)

18. Svaly krku (topografie krku, projekce a palpace orgánů)

19. Svaly hrudníku (topografie hrudníku, projekce a palpace orgánů, mechanika dýchání)

20. Bránice (části, projekce, syntopie, inervace, funkce mechanika dýchání)

21. Svaly břicha (topografie břicha, projekce a palpace orgánů, hluboký stabilizační systém)

22. Pánevní dno (topografie pánve, projekce a palpace orgánů,

mechanika dýchání, mechanika defekace a mikce)

23. Svaly zad (fascie zad, postura)

24. Svaly pletence horní končetiny (topografie a fascie ramena)

25. Svaly paže (topografie a fascie paže)

26. Svaly předloktí (topografie a fascie předloktí)

27. Svaly ruky (topografie a fascie ruky)

28. Svaly kyčelního kloubu (lokomoce, topografie kyčle)

29. Svaly stehna (lokomoce, topografie a fascie stehna)

30. Svaly bérce (lokomoce, topografie a fascie bérce)

31. Svaly nohy (lokomoce, klenba nohy, topografie a fascie nohy)

II. Nervový systém, smysly a orgánové systémy

1. Obecná stavba nervu (histologická stavba, rozdíly mezi míšními a hlavovými nervy, poranění a hojení,

neuronální plasticita, typy nervových vláken, motorická jednotka)

2. Areae radiculares krku a trupu (vertebromedulární topografie, Headovy zóny)

3. Areae radiculares končetin

4. Plexus cervicalis

5. Plexus brachialis

6. Plexus lumbalis

7. Plexus sacralis

8. Hlavové nervy I-VI

9. Hlavové nervy VII-XII

10. Autonomní nervový systém

11. Obecná stavba a funkce CNS (etáže)

12. Mícha (vertebromedulární topografie, topografie páteřního kanálu,

13. Mozkový kmen (retikulární formace)

14. Mozeček

15. Funkční korové oblasti

16. Bazální ganglia

17. Limbický systém a mezimozek

18. Motorické dráhy

19. Senzitivní dráhy

20. Cévní zásobení mozku a míchy

21. Řízení motoriky (podle jednotlivých úrovní)

22. Hrubá motorika (postura a lokomoce)

23. Jemná motorika

24. Tonus svalů (struktury řídící a ovlivňující svalové napětí a jejich poruchy)

25. Oko a ucho

26. Srdce

27. Krevní a lymfatické cévy

28. Trávicí systém (mechanizmus žvýkání, polykání a defekace, projekce a palpace orgánů, viscerální bolesti)

29. Dýchací systém (mechanizmus mluvení, fonace a dýchání, projekce a palpace orgánů, viscerální bolesti)

30. Močový systém (mechanizmus kontinence, projekce a palpace orgánů, viscerální bolesti)

31. Pohlavní systém (mechanizmus porodu, projekce a palpace orgá

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK