PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zimní sportovní kurz - CWTCXX11
Anglický název: Winter Training Course
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 7 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PaedDr. Kvetoslava Skálová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Pomocné předměty
Patří mezi: AVSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

Umožňuje získat základní pohybové dovednosti ze sjezdového a běžeckého lyžování i snowboardingu. Seznamuje s teoretickými znalostmi horské medicíny v součinnosti se členy horské služby. Studenti získávají vlastní zkušenost s pobytem v extrémních podmínkách zimní horské přírody. Zimní sportovní kurz lze zapsat pouze jednou za celou dobu studia s nárokem na získání kreditu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

Získat teoretické i praktické znalosti při pobytu v zimní přírodě a osvojit si základy sjezdového a běžeckého lyžování i snowboardingu.
1. Získat praktické dovednosti a teoretické znalosti ze sportů a pobytu v zimní přírodě a uplatnit je ve svém budoucím povolání.
2. Získat základní teoretické znalosti z horské madicíny v součinnosti se členy horské služby a z moderních materiálů používaných
v zimním prostředí.
3. Získat vlastní zkušenost s pobytem v extrémním zimním prostředí.
4. Zařadit zimní sportovní aktivity do osobního životního stylu.

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

1. ČÁSTKA, K. ? KOLOVSKÁ, I. ? VOTÍK, J. Jak dokonale zvládnout carving. Praha: Grada, 2005.

2. GNAD, T. a kol. Kapitoly z lyžování. Dotisk 1. vyd. Praha: UK v Praze, 2002.

3. KEMMLER, J. Carving. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2001.

4. KOVAŘÍK, V.: Teorie a didaktika lyžování. MU Brno, 1991.

5. PŘÍBRAMSKÝ, M. a kol. Česká škola lyžování ? sjíždění a zatáčení na lyžích. Praha: Svaz lyžařů České republiky, 1996..

6. PŘÍBRAMSKÝ, M. Lyžování. 1. vyd. Praha: Grada, 1999.

7. REICHERT, J. ? MUSIL, D. Lyžování: od začátků k dokonalosti. Praha: Grada, 2007.

8. SOUKUP, J.: Lyžování podle alpských lyžařských škol. Olympia, Praha 1991.

9. STROBL, K. ? DRLÍK, K.: Lyžujeme ? sjíždění. Alfa Olomouc, 1992.

10. STROBL, K. ? BEDŘICH, L.: Učíme lyžovat. FTK Olomouc, 1999.

11. ŠTANCL, P., STROBL, K. Lyžování s úsměvem.1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004.

12. ŠTUMBAUER, J., VOBR, R. Moderní lyžování. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2005.

13. TREML, J. Lyžování dětí. 1. vyd. Praha: Grada, 2004.

14. MARŠÍK, J. Carving. Praha: Grada, 2003

15. Ski a snowboard magazín. Praha : Debora, 2007/08

Metody výuky -
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

Metody výuky zimního sportovního kurzu jsou praktická cvičení a teoretické semináře v horském prostředí.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

Aktivní účast na jednom kurzu typu "A" nebo dvou kurzech typu "B".

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

Zimní lyžařský kurz pro studenty LF má v systému výuky své pevné místo a opodstatnění.
Formou praxe - běžecké a sjezdové lyžování i snowboard - a teorie - přednášky, diskuze -
se studenti seznamují s problematikou a nejnovějšími trendy v tomto oboru.
U teoretických přednášek po dohodě asistují členové Horské služby a následně jsou studenti formou ukázky seznámeni s jejich činností přímo v terénu.
Fyzická náročnost v průběhu kurzu jim v následném zaměstnání pomůže lépe pochopit
budoucí pacienty, stanovit způsob léčby a doporučit přiměřenou tělesnou aktivitu v zimních podmínkách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK