PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Prázdninová praxe z volitelného oboru - CVSE5P0062
Anglický název: Summer Practice in Compulsory Field
Zajišťuje: Klinika pracovního a cestovního lékařství (12-PRAC)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/80 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Praktická cvičení
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc. (30.09.2013)
Prázdninová praxe studentů 5.ročníku je povinná a daná studijním plánem. Student absolvuje pod odborným vedením 2 týdenní praxi ve volitelném oboru. Prázdninová praxe je zaměřena na prohloubení a upevnění teoretických i praktických dovedností získaných během výuky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2013)

Cílem praxe je osvojení vztahu k pacientovi a komplexního přístupu k jeho zdravotním problémům a pod odborným vedením praktického nebo odborného lékaře má student samostatně pracovat. Sudent si má v praxi prohloubit poznatky spojené s vyšetřovacími postupy a metodami v souvislosti s diagnostikou, léčením a preventivními opatřeními u pacientů. Dalším cílem je upevnění klinických dovedností studentů - umět získat od pacienta odpovídající anamnestické údaje, provést jeho kompletní fyzikální vyšetření, stanovení diagnosy, ev. dalšího vyšetřovacího programu, terapie, procvičení technických dovedností (zručnosti) a profesionálních předpokladů k výkonu povolání (profesionální vystupování, odhad vlastních odborných možnosti, respektování lidské důstojnosti pacienta a zachování lékařského tajemství).

Literatura -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2013)

Doporučená odborná literatura a odborné časopisy podle jednotlivých oborů, ve kterých studenti praktikují.

Provazník,K., Komárek,L. a kol: Manuál prevence v lékařské praxi (souborné vydání), CD ROM, Fortuna, Praha 2004 - 2006

Metody výuky -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2013)

Praktická výuka - procvičování a upevňování teoretických i praktických dovedností

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc. (30.09.2013)

Zápočet z praxe bude udělen při předložení následujících dvou formulářů, které budou potvrzeny (razítko pracoviště, jmenovka a podpis odpovědného pracovníka) pracovištěm, na kterém student vykonával praxi souvisle 2 týdny.
Formuláře:
1) 5. ročník - Zpráva o hodnocení studentské praxe ve volitelném oboru 
2) 5. ročník - Sylabus studentské praxe ve volitelném oboru. Sylabus praxe v oboru......(podle oboru, ve kterém student praktikoval).

Sylabus -
Poslední úprava: doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc. (30.09.2013)

Sylabus praxe je v souladu s náplní oboru, ve kterém student praktikuje. Rámcové sylaby praxe pro jednotlivé obory jsou vypracovány, a student je obdrží na dožádání na studijním oddělení děkanátu fakulty,  dále jsou vyvěšeny  na www.stránkách fakulty (studenti - studium - administrativa - formuláře). 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK