PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Otorinolaryngologie - CVSE5P0061
Anglický název: Otorhinolaryngology
Zajišťuje: Klinika otorinolaryngologická (12-ORL)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/60 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. (25.09.2017)
Výuka navazuje na vzdělávací program v předchozích letech, zejména problematiky smyslů v bloku neurovědy. Formou seminářů, problémově orientovaných diferenciálně diagnostických praktických cvičení a praxe u lůžka a v ambulantním segmentu jsou studenti seznámeni s onemocněními ucha, nosu a VDN, hltanu, hrtanu, krku a přilehlých struktur. Zvláštní důraz je kladen na problematiku zánětlivých onemocnění a jejich komplikací, náhlých stavů a nádorů v ORL oblastech.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. (25.09.2017)

Cílem předmětu je osvojení základních znalostí v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Jde především o znalost diagnostiky a léčby nejvýznamnějších onemocnění ucha, nosu a vedlejších dutin nosních, hltanu, hrtanu, krku a přilehlých struktur. Cílem je také pochopení postavení oboru a součinnosti s dalšími odbornostmi v otázkách diferenciálně diagnostických a také komplexní péče.Literatura -
Poslední úprava: doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. (25.09.2017)

Goldenberg D, Goldstein BJ. Handbook of Otolaryngology: Head and Neck Surgery. Thieme 2010. ISBN 978-1604060287

Lalwani A, et al., Current diagnosis & Treatment Otolaryngology – Head and Neck Surgery. 3rd Edition, McGraw Hill, 2012. ISBN 9780071624398

Pasha R, Golub JS. Otolaryngology-Head and Neck Surgery: Clinical Reference Guide.4th Edition, Plural Publishing, 2014. ISBN 9781597563871

Hahn A, et al. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. Grada, 2007. ISBN 9788024705293.

Hybášek I, Vokurka J. Otorinolaryngologie. 2. vydání. Karolinum, 2006.  ISBN 8024610191.

(dostupné z: http://mefanet.lfhk.cuni.cz/clanky.php?aid=18)

Klozar J, et al. Speciální otorinolaryngologie.  Galén, 2005. ISBN 807262346X.

Plzák J, et al. ORL pro všeobecné praktické lékaře. Raabe, 2011. ISBN 9788086307909

 

 

studijní mat. systém !výuka"

Otázky ke zkoušce

 

 • Záněty zevního ucha, cizí těleso zevního zvukovodu

 • ORL aspekty onemocnění a úrazů jícnu

 • Diferenciální diagnostika poruchy nosní průchodnosti

 • Vývojové poruchy ucha

 • Akutní, především sufokující, záněty hrtanu

 • Diferenciální diagnostika poruch čichu

 • Poranění ucha, zlomeniny spánkové kosti

 • Komplikace tonzilitid

 • Diferenciální diagnostika poruch hlasu a řeči

 • Sekretorická otitida (tubotympanální katar)

 • Chirurgická léčba štítné žlázy a její komplikace

 • Diferenciální diagnostika rinorey

 • Akutní zánět středního ucha

 • Rehabilitace laryngektomovaných

 • Diferenciální diagnostika bolesti hlavy

 • Chronický zánět středního ucha

 • Nenádorová onemocnění slinných žláz

 • Nádory nosohltanu

 • Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha

 • Nádory hrtanu

 • Koncepce FESS

 • Diferenciální diagnostika nedoslýchavosti

 • Nádory slinných žláz

 • Poranění nosu, vedlejších nosních dutin a obličejového skeletu

 • Tinnitus

 • Diferenciální diagnostika rezistence na krku

 • Nádory nosu a VDN

 • Diferenciální diagnostika poruch polykání

 • Epistaxis

 • ORL a chirurgie baze lební

 • Závrať periferní etiologie, vyšetření rovnovážného ústrojí

 • Nádory hypofaryngu

 • ORL aspekty spánkového apnoického syndromu

 • Regionální metastázy nádorů v ORL oblasti

 • Diferenciální diagnostika závrativých stavů

 • Komplikace rinosinusitid

 • Nádorová onemocnění štítné žlázy

 • Diferenciální diagnostika parézy n.VII

 • Akutní a chronická tonsillitis

 • Dušení - příčiny, příznaky, léčba, tracheotomie a koniotomie

 • Meniérova nemoc, BPPV

 • Maligní nádory hlavy a krku – epidemiologie, obecné principy diagnostiky a léčby

 • Diferenciální diagnostika otalgie

 • Nádory orofaryngu a dutiny ústní

 • Akutní a chronické rinosinusitidy

 • Vestibulární schwannom a jiné nádory spánkové kosti a mostomozečkového koutu

 • Diferenciální diagnostika bolestí v krku

 • Vegetationes adenoideae

 • Nádory ucha a spánkové kosti

 • Cizí tělesa cest dýchacích a polykacích

 • Akutní a chronické rinosinusitidy

 • Diferenciální diagnostika otorhey

 • Poranění hrtanu a poruchy inervace hrtanu

 • Nádory nosohltanu

 • Otosklerosa

 • Chronická laryngitis a přednádorové stavy hrtanu

 • Diferenciální diagnostika rhinorhey

 • Komplikace středoušních zánětů

 • Dušení - příčiny, příznaky, léčba, tracheotomie a koniotomie

 • Nádory nosu a VDN

 • Vestibulární neuritis, labyrintitis

 • Epistaxis

 • Diferenciální diagnostika rezistence na krku

 • Klasifikace sluchových poruch, vyšetření sluchu

 • Regionální metastázy nádorů v ORL oblasti

 • Komplikace rinosinusitid

 • Protetická rehabilitace a chirurgická léčba nedoslýchavosti a hluchoty

 • Diferenciální diagnostika poruchy nosní průchodnosti

 • Nádory hrtanu

 

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. (25.09.2017)

Výuka probíhá formou seminářů, problémově orientovaných diferenciálně diagnostických praktických cvičení a praxe u lůžka a v ambulanci.

Výuka probíhá v bloku a je v součinnosti organizována komplementárně na obou pracovištích 3. LF UK.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. (25.09.2017)

Podmínky k udělení zápočtu: povolena absence na 1 tematické stáži a 1 absence na praktických.cvičeních

Sylabus -
Poslední úprava: doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. (30.09.2017)

UCHO A SPÁNKOVÁ KOST
klinická anatomie, fyziologie a patofyziologie sluchu a rovnováhy

vyšetření ucha – otoskopie, otoendoskopie a otomikroskopie

vyšetření sluchu - vyšetření sluchu řečí a šepotem, ladičkové zkoušky, tónová audiometrie, tympanometrie, stapediální reflex, slovní audiometrie, otoakustické emise, sluchové kmenové a korové evokované potenciály

klinické vyšetření v neurootologii – vyšetření nystagmu, spontánní nystagmus, nystagmus při semispontánních jevech; vyšetření vestibulospinálních reflexů, stoje a chůze

vyšetření lícního nervu a topodiagnostika paréz, vyšetřování funkce nervů postranního smíšeného systému

vývojová onemocnění zevního, středního a vnitřního ucha, geneticky podmíněná nedoslýchavost a hluchota

traumatologie ucha a spánkové kosti – poranění boltce a zvukovodu, ztrátová poranění boltce, othaematom; poranění středního a vnitřního ucha; zlomeniny spánkové kosti, otolikvorea

onemocnění zevního ucha – mazová zátka, cizí těleso ve zvukovodu, záněty zevního ucha, maligní externí otitis, exostózy, benigní a maligní nádory boltce a zvukovodu

chirurgie boltce a zevního zvukovodu, lokální anestezie a znecitlivení boltce a zvukovodu

onemocnění středního – tubotympanální katar, obstrukce sluchové trubice, chronická sekretorická otitis media, patulozní tuba; akutní středoušní zánět; chronický středoušní zánět, cholesteatom, temporální a intrakraniální komplikace středoušního zánětu; otoskleróza, tympanoskleróza; benigní a maligní nádory středního ucha; tympanostomie; sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha, myringoplastika, tympanoplastiky; stapedectomie a stapedotomie

onemocnění vnitřního ucha a n. VIII – náhlá ztráta sluchu, socioacusis, presbyacusis, tinnitus, labyrintitis, vestibulární neuronitis, benigní paroxysmální polohové vertigo, Ménièrova choroba, vestibulární paroxysmie, dehiscence horního semicirkulárního kanálku, perilymfatická píštěl; akutrauma a barotrauma; tinnitus; konzervativní a chirurgická léčba závrativých stavů; rehabilitace nedoslýchavosti sluchadly; chirurgická léčba hluchoty – kochleární a kmenový implantát; ke kosti poutané sluchové pomůcky; aktivní středoušní implantáty

tumory spánkové kosti, vnitřního ucha a mostomozečkového koutu, neurootologická chirurgie, paréza a chirurgie lícního nervu


NOS, DUTINA NOSNÍ A VEDLEJŠÍ DUTINY NOSNÍ

klinická anatomie nosu, dutiny nosní a vedlejších dutin nosních, topografické vztahy; ostiomeatální komplex, mukociliární transport; fyziologie a patofyziologie dutiny nosní a vedlejších dutin nosních, čich

vyšetřovací metody v rinologii - vyšetření zevního nosu, přední rinoskopie, endoskopické vyšetření, vyšetření čichu a nosní průchodnosti, zobrazovací metody a funkční testy v rinologii

vývojové poruchy zevního nosu, atrézie choan, encefalokély

traumatologie zevního nosu, VDN, orbity a střední části obličejového skeletu, frontobazální pranění a likvorea

onemocnění zevního nosu a septa – záněty zevního nosu, rhinophyma, kolaps nosní chlopně, hematom septa, deviace a perforace septa; benigní a maligní nádory zevního nosu; chirurgie septa a zevního nosu - septoplastika a rinoplastika; lokální anestezie a znecitlivení zevního nosu

akutní a chronická rinosinusitis, kraniální, orbitální a intrakraniální komplikace sinusitid; projevy granulomatózních zánětů v ORL; mukokély, cizí těleso v nose; epistaxe, přední a zadní nosní tamponáda; benigní a maligní nádory dutiny nosní a VDN; poruchy čichu; endoskopické (FESS, ESS) a zevní chirurgické výkony v rinochirurgii; pokročilá endonazální endoskopická chirurgie (endoskopické přístupy do oblasti orbity, baze přední a střední jámy lební a kraniocervikální junkce)

 

HLTAN, HRTAN, KRČNÍ JÍCEN A PRŮDUŠNICE

klinická anatomie hltanu, hrtanu a trachey, topografické vztahy, para- a retrofaryngeální prostor; fyziologie a patofyziologie hlasu a polykání, obrané reflexy hrtanu; aspirace, dušení; patofyziologie spánkového apnoického syndromu

vyšetření dutiny ústní, hltanu a hrtanu - vyšetření branky hltanové, endoskopické vyšetření hltanu, hrtanu a průdušnice, přímá a nepřímá laryngoskopie, fibroendoskopické transnazální vyšetření; vyšetření polykání, zobrazovací metody a funkční endoskopické vyšetření polykání (FEES); vyšetření hlasu; časná diagnostika nádorů hltanu a hrtanu (NBI, floresecnce)

vývojové poruchy hltanu, hrtanu a trachey – rozštěp patra, Tornwaldova cysta, laryngomalacie, kongenitální stenózy hrtanu; kongenitální stenózy jícnu a tracheoesofageální píštěle

poranění hltanu, hrtanu, průdušnice a jícnu – cizí tělesa v dýchacích a polykacích cestách, poleptání, popálení; kontuze a fraktury hrtanu, cricotracheální separace; perforace jícnu; krvácení z dýchacích a  polykacích cest

adenoidní vegetace; tonsilitidy a faryngitidy, interní a chirurgické komplikace tonsilitid; laryngitidy, epiglotitis, subglotická laryngitis; poruchy inervace hrtanu; poruchy hlasu a řeči; Zenkerův divertikl; projevy gastroesofageální refluxní choroby v ORL; benigní a maligní nádory hltanu, hrtanu, krčního jícnu a průdušnice

znecitlivení hltanu a hrtanu; lokální aplikace léků do dýchacích cest; adenotomie a tonzilektomie; koniotomie a tracheotomie; endoskopická a zevní chirurgie hrtanu a hltanu; chirurgie spánkového apnoického syndromu; fonochirurgie; výkony pro stenózy dýchacích a polykacích cest

rehabilitace polykání, foniatrická péče o poruchy hlasu; rehabilitace hlasu po totální laryngektomii

 

ONEMOCNĚNÍ KRKU

klinická anatomie krku a jeho orgánů; topografické vztahy, krční fascie, krční lymfatické uzliny a jejich klinická klasifikace; TNM staging nádorů hlavy a krku

klinické vyšetření krku, zobrazovací metody, ultrasonografie krku a biopsie tenkou jehlou (FNAB); neuromonitoring hlavových nervů v ORL

vývojové poruchy krku – branchiogenní cysty a píštěle, cysta ductus thyreoglossus, lymfangiom, hemangiom, thymické a parathyroidální cysty

poranění krku a jeho orgánů

onemocnění krčních lymfatických uzlin – lymfadenitis a lymfadenopatie; projevy TBC a vaskulitid v ORL; lymfomy v ORL; krční uzlinové metastázy

nenádorová a nádorová onemocnění slinných žláz – epidemická parotitis, akutní a chronické sialoadenitidy a jejich komplikace; sialolitiaza; cysty slinných žláz; projevy HIV infekce v ORL; benigní a maligní nádory slinných žláz

onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek z pohledu ORL -  nenádorová a nádorová onemocnění štítné žlázy; struma; benigní a maligní nádory štítné žlázy; indikace k tyroidektomii a typy výkonů na štítné žláze; hyperparatyreóza, lokalizační studie; komplikace chirurgie štítné žlázy a příštitných tělísek

benigní a maligní primární krční nádory

znecitlivení krku; chirurgie vrozených krčních vad; operace slinných žláz; chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek; krční disekce, klasifikace, komplikace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK