PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Neurobehaviorální vědy - Psychiatrie - CVSE5P0054
Anglický název: Neurobehavioral sciences - Psychiatry
Zajišťuje: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie - klinika psychiatrie (12-PCHI)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2013 do 2014
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/66 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/vyuka3lf.htm
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (23.09.2017)
informace na: http://www.nudz.cz/vyuka/pregradualni-studium/vyukove-programy/
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (23.09.2017)

informace na: http://www.nudz.cz/vyuka/pregradualni-studium/vyukove-programy/

Literatura -
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (23.09.2017)

Bankovská Motlová L., Španiel F. Schizofrenie. Jak předejít relapsu aneb terapie pro 21. století. 2. vydání. Mladá fronta, 2013

Dušek K., Večeřová-Procházková A. Diagnostika a terapie duševních poruch. Grada, 2010

Höschl C. Psychiatrie pro praktické lékaře. Jinočany: H & H, 1996.

Jirák R. et. al. Gerontopsychiatrie, Galén, 2013

Koukolík F. Lidský Mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy. Třetí, přepracované a doplněné vydání. Galén, 2012

Látalová K. Bipolární afektivní porucha. Grada 2010

Motlová L, Koukolík F. Citový mozek: neurobiologie, klinika, terapie. Galén, 2006 (vytištěno 2007)

Motlová L., Koukolík F. Schizofrenie: Neurobiologie, klinika, terapie. Galén, 2005

Papežová H. Spektrum poruch příjmu potravy. Interdisciplinární přístup. Grada, 2010

Praško J., Látalová K. a kol. Psychiatrie v primární péči. Mladá fronta, 2013

Raboch J., Pavlovský P. et al. Klinická psychiatrie v denní praxi. Galén, 2008

Raboch J., Anders M., Kellerová P., Uhlíková P. Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče III. Tribun EU, 2010Jiří Raboch, Petr Zvolský et al. Psychiatrie. Galén, 2001

Seifertová D., Praško J., Horáček J., Höschl C. Postupy v léčbě psychických poruch. 2. vydání. Amepra 2008

Smolík P. Duševní a behaviorální poruchy: průvodce klasifikací, nástin nozologie, diagnostika. Praha: MAXDORF, 1996.

Metody výuky -
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (23.09.2017)

informace na: http://www.nudz.cz/vyuka/pregradualni-studium/vyukove-programy/

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (23.09.2017)

Psychiatrie: zápočet - 80% prezence + vyšetření pacienta s prokázáním provést základní diagnostický závěr a návrh vyšetření a léčebných postupů

Samostatná zkouška z Psychiatrie v 5.roč není - předmět se uzavřen Státní zkouškou z Neurověd

Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (23.09.2017)

Psychiatrie:

•    25. Organické poruchy I: Deliria. Cvičení
•    26. Organické poruchy II: Demence a gerontopsychiatrie. Cvičení
•    27. Poruchy osobnosti. Cvičení
•    28: Vyšetření pacienta: demonstrace pedagogem před studenty. Cvičení
•    29. Vyšetření pacienta: demonstrace pedagogem před studenty. Cvičení
•    30. Terapie psychotických poruch. Cvičení
•    31. Stáž na oddělení. Cvičení
•    32. Stáž na oddělení. Cvičení
•    33. Terapie afektivních poruch. Cvičení
•    34. Stáž na oddělení. Cvičení
•    35. Stáž na oddělení. Cvičení
•    36. Terapie úzkostných poruch. Cvičení
•    37. Stáž na oddělení. Cvičení
•    38. Stáž na oddělení. Cvičení
•    39. Terapie závislostí. Cvičení
•    40. Stáž na oddělení. Cvičení
•    41. Stáž na oddělení. Cvičení
•    42. Naléhavé a život ohrožující stavy v psychiatrii a první pomoc. Cvičení
•    43. Stáž na oddělení. Cvičení
•    44. Stáž na oddělení. Cvičení
•    45. Behaviorální poruchy: poruchy příjmu potravy a sexuologie. Cvičení
•    46. Stáž na oddělení. Cvičení
•    47. Stáž na oddělení. Cvičení
•    48. Psychoterapie. Seminář
•    49. Stáž na oddělení. Cvičení
•    50. Stáž na oddělení. Cvičení
•    51. Organizace psychiatrické péče a forenzní psychiatrie. Seminář
•    55.–57. Závěrečná stáž na oddělení, kontrola psychiatrického vyšetření. Zápočet. Cvičení
Přednášky
•    82. Patofyziologie deprese
•    83. Freud a medicína
•    93. Schizofrenie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK