PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Neurobehaviorální vědy - Neurologie - CVSE5P0053
Anglický název: Neurobehavioral sciences - Neurology
Zajišťuje: Neurologická klinika (12-NEUR)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2013 do 2014
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/76 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Anotace -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2013)
Kurz o rozsahu 40 výukových hodin ve 2 týdnech má polovinu orientovanou na klinická vyšetření nemocných a polovinu na poznání pomocných vyšetřovacích metod. Provádí se systematický ambulantní či přijímací protokol s návazností objektivního vyšetření na anamnézu a obecné závěry diferenciální diagnostiky a následné terapie. K tomu nabízíme v obou semestrech celkem 11 klinických konferencí po 2 hodinách a v každém semestru 4 semináře, určené původně pro kolektiv kliniky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2013)

Znalosti neurologie, které student získal ve 3. (propedeutika) a 4. ročníku (Kurz CNS, Modul II.C) se v 5. ročníku aplikují při vyšetřování nemocných se zaměřením na nozologické jednotky. Cílem je, aby student uměl usuzovat při správném zařazení chorobného stavu do jedné z 9 níže uvedených kategorií a dále se vyznal v přínosu pomocných vyšetřovacích metod.

Literatura -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2013)

Ambler Z. Základy neurologie. Galén, 2006, Praha

Nevšímalová, S, Růžička E, Tichý J. Speciální neurologie. Galén, Praha

Keller O, Jedlička. Speciální neurologie. Galén, 2003, Praha

Waberžinek G. Obecná neurologie. Speciální neurologie.

Mumenthaler M, Mattle H. Neurologie. Grada, 2001, Praha

Metody výuky -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2013)

Demonstrace pacientů, semináře, výklad Rtg, CT a MRI snímků, stáže na EEG, EMG, likvorologii. Klinické konference a nakonec semináře klinického kolektivu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2013)

MODUL NEUROBEHAVIORÁLNÍCH VĚD - NEUROLOGIE - CNBENE25

Podmínky zápočtu z Neurologie - 5. ročník, Skupinové stáže klinické + z pomocných vyšetření + konference (= přednášky) + semináře

V souladu s příkazem děkana č.6/2006 je účast na stážích a praktických cvičeních povinná.

Prezence na klinických seminářích a konferencích vyžadována není, ale přednesená látka se považuje za vyloženou a konzultace z této látky nebudou poskytovány.

Výuka končí zkouškou z praktických dovedností, provedenou u posledního vyučujícího asistenta.

Tento zápočet se všemi předchozími je podmínkou státní rigorozní zkoušky z Neurobehaviorálních oborů

Nahrazování možné vyjímečně - s jinou studijní skupinou.

Sylabus -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2013)

Výuka je zaměřena na třídění nemocných v 9 základních nozologických okruzích: Cerebrovaskulární onemocnění mozku a míchy, Zánětlivá onemocnění, Poruchy vědomí (vigilita, spánek, epilepsie), Neuromuskulární onemocnění, Autoimunitní onemocnění, Demence a poruchy vyšší nervové činnosti, Neuroonkologie, Vertebrogenní poruchy, Toxická postižení nervového systému.

Druhou polovinu kurzu tvoří využití elektrofyziologických metod (EEG, EMG, Evokované potenciály), likvorologie a zobrazovacích metod v konečné diagnostice.

V klinických konferencích se probírá systematika hlavních nozologických jednotek, na seminářích kliniky vybraná témata, odlišná v jednotlivých semestrech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK