PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Gynekologie a porodnictví - I. - CVSE5P0051
Anglický název: Gynaecology and Obstetrics - I.
Zajišťuje: Gynekologicko-porodnická klinika (12-GYN)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Anotace -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (04.08.2017)
Modulu gynekologie a porodnictví vyučovaný v 5.ročníku, stáže dle rozpisu jednotlivých kruhů (FNKV nebo ÚPMD Podolí). Semináře navazují na praktické stáže - témata seminářů mají obsah státnicových okruhů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (04.08.2017)

Výuka navazuje na znalosti získané v 4 ročníku PEDGYN, znalosti z anatomie, patologie, genetiky, klinické onkologie. Je zaměřena na jednotlivé okruhy fyziologických stavů a jevů v gynekologii a porodnictví a patologické stavy. Semináře jsou již v tematech státnicových okruhů. Cílem je nabytí teoretických vědomostí a základních praktických dovedností, které pak student doplní v dalším ročníku v rámci klinické předstátnicové stáže, aby byl připraven ke státní zkoušce. Temata seminářů se v 6. ročníku již neopakují s ohledem na objem výuky v 6. ročníku.

Literatura -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (04.08.2017)

Rob L. et al. Gynekologie. Praha, Galén 2009

Čech E, et al. Porodnictví. Praha, Grada Publishing 1999

Zwinger A, et al. Porodnictví. Praha, Galén, 2004

Doležal A. Technika porodnických operací. Praha, Grada Publishing, 1998

Hájek Z, et al. Rizikové a patologické těhotenství.Praha, Grada Publishing, 2004

Macků F, et al. Kompendium gynekologických operací.Praha, Grada Publishing, 1995

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (09.08.2018)

Výuka probíhá formou týdenní stáže (FNKV nebo ÚPMD Podolí dle rozpisu rozvrhu) a formou 5 seminářů. S sebou kompletní bílé oblečení včetně přezuvek.

Týdenní blok je doplněn "noční stáží na porodnici".  Student se z této stáže prokáže vyplněným porodopisem. Porodní sál - "noční" - dle rozpisu v SIS (max. 2 studenti jeden den) -

termíny ÚPMD Podolí - úterý, čtvrtek - nástup 17.oo nebo sobota nástup 8.oo  (hlásí se po převlečení na porodním sále u vedoucího porodního sálu)

termíny FNKV - úterý, čtvrtek - nástup 17.oo nebo sobota nástup 8.oo  (hlásí se po převlečení na porodním sále ve 2. patře u vedoucího porodního sálu)

(studenti se na stáže zapisují do systému SIS, vyškrtnout se mohou z vyjímečných důvodů 48 hod. před stáží, omluvu a zdůvodnění pošlou E mailem na sekretariát GP kliniky - k rukám paní Henslové  - dasa.henslova@lf3.cuni.cz)

Výuka praktická i semináře probíhají souběžně FNKV a ÚPMD Podolí dle rozpisu kruhů. Prezenční listy, seminární práce s rozkladem operace nebo ambulantního případu nebo porodu + potvrzení noční stáže slouží  k uznání zápočtu. Seminární práce - je přiložena k SZsk a její rozbor je první otázkou SZsk (krátká diskuse). Její rozsah maximálně 3 strany strojopisu velikost písma 10-12 + příloha kopie ambulantního vyšetření nebo kopie operačního protokolu.  Seminární práce  s anonymizací osobních dat může být téma - porod, SC, konizace, hysterektomie nebo jiný konkrétní zajímavý případ (úvod, popis případu, diskuse, závěr). Výuka v 5. ročníku po souhlasu vedoucího předmětu může být nahrazena Erasmus zahraničním pobytem. Doložení asistence u operace, porodopis a zpracování seminární práce je podmínkou k udělení zápočtu i pro Erasmus studenty. Seminární práci odevzdávají studenti první den seminářů v 6.ročníku.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (23.04.2018)

Pro získání zápočtu je požadována 100% účast na stážích z gynekologie a porodnictví  a seminářích. V případě absence je nutná omluva u vedoucího katedry prof. Roba.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (23.04.2018)

Týdenní blok

1. den - 8.oo Klinická praxe / 11.30 - 13.00 seminář - Porod - fyziologie a patologie I,II,III doby porodní

2. den - 7.oo Klinická praxe / 11.30 - 13.00 seminář - Krvácení v jednotlivých obdobích života ženy - fyziologie, patologie, diferenciální diagnostika

3. den - 7.oo Klinická praxe / 11.30 - 13.00 seminář - Endometrióza, chronická pánevní bolest - patogeneze, diferenciální dg., léčba

4. den - 7.oo Klinická praxe / 11.30 - 13.00 seminář - Menopausa, klimakterium - HRT, ERT, kontroverze metod

5 den -  7.oo Klinická pracxe / 11.30 - 13.00 seminář - Plánované rodičovství, antikoncepce - kontroverze metod

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK