PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Dětské lékařství - I. - CVSE5P0049
Anglický název: Paediatrics - I.
Zajišťuje: Klinika dětí a dorostu (12-KDD)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/56 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
MUDr. David Marx, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Anotace -
Poslední úprava: Sylvie Zadražilová (07.05.2014)
Výuka navazuje na předcházející výuku základních klinických problémů a klinické propedeutiky. Výuka fyzikálního vyšetřování, odebírání anamnezy, symptomatologie, diagnostiky i léčby nemocí věkově specifických pro věk novorozenecký, kojenecký, dětský i dorostový je však nyní v 5. ročníku systematičtější.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Sylvie Zadražilová (07.05.2014)

Cílem je seznámit posluchače 5.ročníku se základy klinické pediatrie v celém jejím požadovaném rozsahu a dále utvrdit si základní praktické dovednosti vyšetřování pediatrických pacientů a naučit se základům diferenciálně diagnostických rozvah přímo u pacientského lůžka. Cílem je představit pediatrii jako obor s výrazným vývojovým, preventivním a sociálním aspektem.

Literatura -
Poslední úprava: Sylvie Zadražilová (07.05.2014)

Preklinická pediatrie. J.Lebl a kol., Galén, 2007
Pediatrie. O. Hrodek, J.Vavřinec a kol., Galén 2007
Akutní stavy v pediatrii. I.Novák a kol., Galén 2007
Nelson Essentials of Pediatrics, E.Behrman, RM Kliegman, Saunders 2007

Metody výuky -
Poslední úprava: Sylvie Zadražilová (07.05.2014)

Cvičení - práce u lůžka v malém počtu studentů pod vedením asistenta v rozsahu 30 hodin. Studenti si mohou sestavit vlatní rozvrh z 90 nabízených hodin výuky. Semináře 33 hodin, rozvrh je pro studenty opět flexibilní, dle vlastní volby z 99 nabízených hodin.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. (27.09.2017)

100% účast na praktické výuce, náhrada absence je možná po individuální dohodě s příslušným vyučujícím skupiny. 80% účast na seminářích, náhrada je možná písemným zpracováním tématu z chybějících seminářů, který určí a zhodnotí učitel daného semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Sylvie Zadražilová (07.05.2014)

Fyzikální vyšetření novorozence, kojence, batolete, předškolního , školního dítěte a adolescenta. Zvláštnosti pediatrické anamnezy. Zvláštnosti interpretace laboratorních, zobrazovacích a jiných metod v pediatrii. Jednotlivé choroby, diferenciálně diagnostické rozvahy. Zvláštní důraz je věnován novorozeneckému screeningu, endokrinologii a diabetologii, nefrologii, gastroenterologii, pneumologii (cystické fibróze), kardiologii, akutním stavům v dětském věku a autoimunitním onemocněním.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK