PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Stomatologie - maxilofaciální chirurgie - CVSE5P0048
Anglický název: Stomatology and Maxillofacial Surgery
Zajišťuje: Stomatologická klinika (12-STOM)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2013 do 2017
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/12 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Eva Gojišová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Pavel Hájek (29.04.2014)
Základy stomatologické praxe a specializované péče v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie (včetně dentální implantologie), se zaměřením na mezioborovou spolupráci a s důrazem na komplexní přístupy v rámci všeobecného lékařství, preventivního lékařství, onkologie, chirurgie, otorhinolaryngologie, plastické chirurgie, neurochirurgie a oftalmologie.
Literatura -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2013)

Gojišová, E. a kolektiv: Stomatologie - skripta pro studenty všeobecného lékařství, UK, Praha 2002

Mazánek, J.: Nádory orofaciální oblasti, Victoria Publishing East Publishing, Praha 1997

Metody výuky -
Poslední úprava: MUDr. Pavel Hájek (29.04.2014)

Semináře a cvičení v posluchárně Stomatologické kliniky - pavilon N - 2. podlaží, případně Výukovém centru Stomatologické kliniky v pavilonu X - 1. podlaží.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: MUDr. Jiří Borovec (04.10.2018)

* Podmínky pro udělení zápočtu:
- účast na seminářích a cvičeních
- písemný test, minimalní počet bodů 70

Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. Pavel Hájek (29.04.2014)

1. Základní terminologie oborů Orální a maxilofaciální chirurgie (vysvětlení pojmů dentoalveolární chirurgie, stomatochirurgie, dentální implamntologie, chirurgická stomatologie, orofaciální onkologie, orofaciální traumatologie, ortognátní chirurgie).
2. Základy orální chirurgie a dentální implantologie.
3. Chirurgie kolemčelistních zánětů a osteomyelitis čelistí.
4. Traumatologie úst a obličejové kostry
5. Dentální implantologie.
6. Základy orofaciální onkologie - ústní prékancerózy a jejich onkologická prevence, základní rodzdělení onkologické léčby v orofaciální oblasti včetně lokoregionální intraarteriální cytostatické chemoperfuze.
7. Spolupráce všeobecného lékaře a zubního lékaře při stomatologickém léčení pacientů se zvýšeným zdravotním rizikem nebo hendikepem.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK