PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Ortopedie - CVSE5P0047
Anglický název: Orthopaedics
Zajišťuje: Ortopedicko-traumatologická klinika (12-ORTO)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/45 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Anotace -
Poslední úprava: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (07.05.2014)
Kurz Ortopedie jako součást výuky Modulu chirurgických oborů je zaměřen na prezentaci možností konzervativní a operační léčby ortopedických onemocnění a stavů po závažných poraněních pohybového aparátu. Uvádí přehled typických klinických obtíží, základní diagnostiku fyzikálním vyšetřením a zobrazovacími metodami, způsob plánování konzervativní a operační léčby a provedení jednotlivých operačních výkonů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (07.05.2014)

Primárním cílem předmětu je podání komplexního přehledu ortopedických onemocnění a posttraumatických stavů pohybového aparátu vyžadujících léčbu.
Sekundárním cílem je prezentovat typickou klinickou syndromologii, fyzikální vyšetření a diagnostiku těchto stavů zobrazovacími metodami.
Terciálním cílem je vysvětlit indikace konzervativní a operační léčby a způsob plánování jednotlivých operačních výkonů.
Kvartérním cílem je seznámit studenty s provedením jednotlivých léčebných výkonů.

Literatura -
Poslední úprava: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (07.05.2014)

. Gallo a kol.: Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2011, ISBN 978-80-244-2486-6

K. Koudela a kol.: Ortopedická traumatologie. 1. vyd., Karolinum, 2002

K. Koudela a kol.: Ortopedie. 1. vyd., Karolinum, 2004

A. Sosna a kol.: Základy ortopedie. 1. vyd., Triton, 2001

J.C. Adams, D.L. Hamblen: Outline of Orthopaedics. 13th ed., Churchill Livingstone, 2001

R. Anwar, K. Thuson, S.A. Khan: Classification and Diagnosis in Orthopaedic Trauma. Cambridge, 2008

D.J. Dandy, D.J. Edwards: Essential Orthopaedics and Trauma. 5 th ed., Churchill Livingstone, 2009

T. Duckworth, C.M. Blundell: Orthopaedics and Fractures. 4 th ed., Wiley-Blackwell, 2010

J.A. Elstrom, W.W. Virkus, A.M. Pankovich: Handbook of Fractures. 3rd ed., McGraw-Hill, 2006

R. McRae: Practical Fracture Treatment. 4rd ed., Churchill Livingstone, 2002

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (07.05.2014)

Jedná se o kurz založený na seminářích, práci na ambulanci, práci na oddělení a asistencích při operačních výkonech. Semináře v prvním roce studia mají interaktivní charakter. Semináře ve druhém roce studia mají charakter opakování informací získaných předchozím studiem. Práce na ambulanci a oddělení je individualizovaná do podoby jeden učitel ? jeden student, proto má charakter tréninku základních úkonů ošetřujícího lékaře. Práce na operačním sále má podobu asistence při jednotlivých operačních výkonech.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (17.08.2017)

Podmínky udělení zápočtů za výuku ortopedie a traumatologie pohybového aparátu:

5. ročník

Podmínky zápočtu:

1. absolvování sonografické ambulance a noční služby,

2. absolvování čtyř seminářů s prezentací konkrétních pacientů s onemocněním týkajícím se tématu semináře,

3. v případě nesplnění podmínek po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

6. ročník

Podmínky kolokvia (podzápočtu):

1. absolvování 80 % v rozvrhu předepsaných stáží, semináře jsou nepovinné,

2. v případě nesplnění této podmínky po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (07.05.2014)

1. Historie ortopedie a traumatologie
2. Diagnostika ortopedických a traumatologických onemocnění
3. Vývojová dysplázie kyčelního kloubu
4. Další onemocnění kyčelního kloubu v dětském věku
5. Neuroortopedie dětského věku
6. Operační řešení vrozených ortopedických vad
7. Skoliózy
8. Degenerativní onemocnění páteře
9. Tumory páteře
10. Low back pain
11. Entezopatie
12. Artróza a endoprotetika
13. Rekonstrukční výkony na kyčelním kloubu
14. Tumory kostní
15. Infekce v ortopedii
16. Ortopedická protetika
17. Asepse a operační sál
18. Zlomeniny v dětském věku
19. Komplikace zlomenin v dětském věku
20. Polytrauma v dětském věku
21. Poranění horní končetiny
22. Poranění páteře
23. Poranění míchy a spinální program
24. Zlomeniny pánve a acetabula
25. Zlomeniny proximálního femuru
26. Poranění v oblasti kolena
27. Poranění hlezna a nohy
28. Zlomeniny dlouhých kostí
29. Otevřené zlomeniny
30. Komplikace léčení zlomenin

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK