PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Infekční a tropické lékařství - CVSE5P0045
Anglický název: Infection and Geographic Medicine
Zajišťuje: Klinika infekčních nemocí (12-INF)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2013 do 2016
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/50 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Anotace -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2013)
Anotace: Předmět Infekční a tropické lékařství je určen pro studenty 5. ročníku všeobecného lékařství, magisterského směru. Studenti se učí patogenezi, klinický obraz, diagnostiku, diferenciální diagnostiku a zásady terapie infekčních nemocí. Výběr nemocí se řídí aktuálními potřebami oboru infektologie v ČR.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2013)

Cíl předmětu:

Primárním cílem je naučit studenty rozpoznávat infekční nemoci, znát jejich diagnostiku a osvojit si základy léčby.

Sekundárním cílem je pochopit vztahy mezi mikroorganismy a člověkem, uvědomit si globální aspekt infekčních nemocí, pochopit zvláštnosti postavení antibiotické (resp. antiinfekční) terapie mezi ostatními léčebnými postupy.

Literatura -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2013)

Doporučená literatura:

Jiří Beneš a kol. Infekční lékařství. Praha: Galén, 2009. První vydání.

Jiří Havlík a kol. Infektologie. Učebnice pro lékařské fakulty (bílá kniha). Praha: Avicenum, 1990.

Václav Vacek a kol., Jiří Beneš. Kapitoly z infekčního lékařství. (Skripta 3.LF UK) 1. a 2. díl. Praha: 3.LF UK, 1995.

Jiří Havlík a kol. Infekční nemoci. Příručka pro praktické lékaře. Druhé, rozšířené vydání. Praha: Galén, 2002.

Václav Dostál a kol. Infekční lékařství. (Učebnice pro lékařské fakulty) Praha: Karolinum, 2004.

Metody výuky -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2013)

Metody výuky:

semináře, stáže na odděleních

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. (19.09.2018)

Pro udělení zápočtu je vyžadována 80% prezence na výuce (min. 7 dní z celkových 8 dnů výuky, přítomnost na seminářích i stážích u lůžka). Při pozdním příchodu více než 15 minut po začátku nebude prezence uznána. Zápočet bude studentovi zapsán hned po ukončení kurzu za předpokladu splnění požadované prezence. Bez zápočtu nebude možné se elektronicky zapsat na termín zkoušky.

 

 

 

Otázky ke zkoušce z předmětu Infekční a tropické lékařství, magisterské studium, 5. ročník

 

 

 

OKRUH A (obecná infektologie + problémové okruhy)

 

 

1.      Sepse: definice, patofysiologie, diagnostika sepse

 

 

2.      Akutní horečnaté (tonzilo)faryngitidy, syndrom povlakové angíny

 

 

3.      Akutní stenozující laryngitida a epiglotitida

 

 

4.      Pneumonie komunitní

 

 

5.      Pneumonie nozokomiální

 

 

 

6.      Hnisavé záněty mozkových blan

 

 

7.      Nehnisavé záněty CNS

 

 

8.      Průjmová onemocnění

 

 

9.      Syndrom mezenteriální lymfadenitidy  (dif. diagnostika proti NPB)

 

 

10.  Kojenecké průjmy

 

 

11.  Dif. diagnostika exantémových infekcí

 

 

12.  Katétrové infekce

 

 

13.  Přehled infekčních onemocnění CNS + dif. diagnostika

 

 

 

14.  Dif. diagnostika infekčních paretických onemocnění

 

 

15.  Přehled infekčních onemocnění jater + dif. diagnostika

 

 

16.  Dif. diagnostika průjmových onemocnění v tropech a subtropech

 

 

17.  Dif. diagnostika uzlinového syndromu

 

 

18.  Dif. diagnostika horečnatých importovaných nákaz

 

 

19.  Infekční endokarditida

 

 

20.  Dif. diagnostika nejasných horečnatých stavů

 

 

21.  Infekce močových cest

 

 

22.  Přirozená anaerobní a aerobní flora, její účast v patogenezi infekčních komplikací

 

 

23.  Vrozené a perinatální infekce

 

 

24.  Biologické zbraně. Obecné principy použití BZ; konkrétně znát: antrax, variolu, mor, botulismus

 

 

25.  Syndrom toxického šoku (menstruální a nemenstruální forma)

 

 

26.  Infekce spojené se zdravotní péčí (význam, skupiny, etiologie, predispozice)

 

 

27.  Infekce u narkomanů a bezdomovců

 

 

 

OKRUH B (terapie infekčních nemocí)

 

1.      Kortikosteroidy u infekčních nemocí

 

2.      Penicilin G a přípravky od něj odvozené, oxacilin

 

Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, dávky  + způsob aplikace, nežádoucí účinky

 

 

3.      Ampicilin a přípravky od něj odvozené, inhibitory  ß-laktamáz

 

Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky

 

 

4.      Cefalosporiny

 

Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky

 

 

5.      Linkosamidy

 

Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky

 

 

6.      Makrolidy

 

Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky

 

 

7.      Tetracykliny a chloramfenikol

 

Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky

 

 

8.      Metronidazol, kotrimoxazol, kolistin

 

Antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky

 

 

9.      Chinolony

 

Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky

 

 

10.  Aminoglykosidy

 

Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky, farmakokinetika

 

 

 

11.  Aplikace antibiotik ve zvláštních situacích

 

Novorozenci, gravidita, pozdní věk, pacienti se závažným základním onemocněním

 

 

12.  ATB léčba grampozitivních infekcí

 

 

13.  ATB léčba gramnegativních infekcí

 

 

14.  ATB léčba anaerobních infekcí

 

 

15.  ATB léčba nozokomiálních infekcí vyvolaných resistentní  bakteriální florou

 

(oxacilinrezistentní stafylokoky, pseudomonády apod.)

 

 

16.  Antimykotická chemoterapie

 

 

17.  Chemoterapie virových nákaz, přípravky, indikace

 

 

18.  Postantibiotická enterokolitida

 

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčení

 

 

19.  Indikace pro terapeutické a profylaktické podání specifických antisér

 

 

20.  Komplexní terapie sepse

 

 

21.  Klinický obraz a léčba dehydratací u průjmových onemocnění

 

 

 

 

OKRUH C (jednotlivé infekční choroby)

 

1.      Infekce vyvolané virem herpes simplex ( HSV-1 a HSV-2 )

 

Klinické formy, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

 

2.      Varicella + herpes zoster

 

Klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie, komplikace

 

 

3.      Infekce způsobené EBV

 

Klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

 

4.      Infekce způsobené CMV

 

Klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

 

5.      Onemocnění vyvolaná ECHO + Coxsackie viry

 

Klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

 

6.      Onemocnění vyvolaná respiračními viry

 

Etiologie, klinický obraz, komplikace, diagnostika, terapie

 

 

7.      Parotitis epidemica, morbilli, rubeola

 

Etiologie, klinický obraz, komplikace, dg + dif. diagnostika, terapie

 

 

8.      Lyssa

 

Etiologie, klinický obraz, dg, profylaxe

 

 

9.      Středoevropská klíšťová meningoencefalitida

 

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

 

10.  Virová hepatitida A + E

 

Etiologie, klinický obraz, dg, terapie, komplikace

 

 

11.  Virová hepatitida B, C, D

 

Etiologie, klinický obraz, dg, terapie, komplikace, následky

 

 

12.  Spála + přehled infekcí vyvolaných beta-hemolytickými streptokoky sk. A

 

Klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie, komplikace

 

 

13.  Infekce kůže a měkkých tkání.

 

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

 

14.  Infekce vyvolané streptokoky B, enterokoky a viridujícími streptokoky

 

Klinické formy, diagnostika, terapie

 

 

15.  Stafylokokové infekce

 

Klinické formy, diagnostika, terapie, nosičství

 

 

16.  Tetanus

 

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie, profylaxe

 

 

17.  Meningokokové infekce

 

Klinický obraz, diagnostika, terapie, profylaxe

 

 

18.  Břišní tyfus, paratyfus A + B

 

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie, komplikace,  bacilonosičství

 

 

19.  Infekce vyvolané Escherichia coli: střevní + mimostřevní formy onemocnění

 

 

20.  Problematika tzv. gastroenteritických salmonelóz (střevní + mimostřevní onemocnění)

 

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie

 

 

21.  Infekce vyvolané Campylobacter jejuni a Yersinia enterocolitica

 

Klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

 

22.  Shigelózy

 

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

 

23.  Cholera

 

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

 

24.  Enterotoxikózy (stafylokoková, klostridiová)

 

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

 

25.  Tularémie

 

Etiologie, klinické formy, dg + dif. diagnostika, terapie

 

 

26.  Botulismus

 

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

 

27.  Legionářská nemoc

 

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

 

28.  Listerióza

 

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapi

 

 

29.  Leptospirózy (Weilova choroba, onemocnění způsobené L. grippotyphosa)

 

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapi

 

 

30.  Lymeská borrelióza

 

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie

 

 

31.  Mykózy (kandidóza, aspergilóza)

 

Klinické formy, diagnostika, antimykotická chemoterapie

 

 

32.  Amébóza (onemocnění způsobené Entamoeba histolytica)

 

Klinický obraz, diagnostika, terapie, komplikace

 

 

33.  Malárie

 

Etiologie, patogeneze, klinický obraz, diagnostika, terapie, prevence

 

 

34.  Toxoplasmóza

 

Etiologie, klinický obraz vrozené + získané formy toxoplasmózy (včetně onemocnění u HIV infekce), diagnostika, terapie

 

 

35.  Giardióza, enterobióza, askarióza

 

Etiologie, přenos infekce, klinický obraz, diagnostika, terapie

 

 

36.  Tenióza

 

Etiologie, přenos infekce, klinický obraz, diagnostika, terapie

 

 

37.  HIV infekce

 

Etiologie, patogeneze, klasifikace, klinický obraz, diagnostika, terapie

 

 

38.  HIV infekce. Oportunní infekce.

 

Klinický obraz, diagnostika, terapie

 

 

39.  Antrax

 

Etiologie, klinické formy, klinický obraz, diagnostika, terapie, prevence

 

Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. Sylvia Polívková (07.11.2018)

Sylabus:

  1. HIV infekce
  2. Sepse
  3. Infekce CNS
  4. Léčba virových infekcí. Chřipka.
  5. Nozokomiální infekce
  6. Vrozené a perinatální infekce
  7. Importované infekce
  8. Životohrožující infekce
  9. Strategie a taktika antibiotické léčby
  10. Exantémové infekce

 

Rozpis výuky předmětu Infekční a tropické lékařství na zimní semestr akad. roku 2018/2019 pro 5.ročník 3. LF UK

 

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, Praha 8

Přednosta: Prof. MUDr. Jiří Beneš, Csc.

Telefon: 266 082707 (sekretariát, paní Janichová)

E-mail: jiri.benes@bulovka.cz, polivkovasylvia@seznam.cz

 

Skupina 3, 4 (výukový týden 7, 8, 12.11.-23.11.2017)

(Malé změny rozvrhu vyhrazeny.)

 

 

Pondělí                         8,15-10,00    Infekce CNS (Doc. Džupová)

12.11.                          10,30-13,00    Kazuistiky I. (Dr. Polívková)

                       

Úterý                            8,15-10,00   Sepse (Prof. Beneš)

13.11.                         10,30-13,00    stáž (Prof. Machala, Dr. Geleneky, Dr. Polívková)

                                    13,00-15,00    Vrozené a perinatální infekce (Dr. Geleneky)

           

Středa                         8,15-10,00    Importované infekce (Prof. Machala)

14.11.                          10,30-12,30    stáž (Prof. Machala, Doc. Džupová, Dr. Polívková)

 

Čtvrtek                       8,15-10,00    Strategie a taktika antibiotické léčby (Prof. Beneš)

15.11.                          10,30-13,00    Akutní průjmové onemocnění, terapie (Dr.Bolchová)

 

Pátek                          8,15-10,00     stáž (Prof. Beneš, Doc. Džupová, Dr.Bolchová)

16.11.                         10,30-13,00    Oportunní infekce, HIV/AIDS (Prof. Machala)                                         

 

 

Pondělí                         8,15-10,00    Životohrožující infekce (Doc. Džupová)

19.11.                         10,30-13,00    Nozokomiální infekce (Dr.Polívková)

                                   

Úterý                            8,15-10,00    stáž (Prof. Machala, Dr. Geleneky, Dr. Polívková)

20.11.                          10,30-13,00    Exantémové infekce  (Doc. Džupová)

                       

Čtvrtek                        8,15-10,00    Kazuistiky II. (Prof. Beneš)

22.11.                          10,30-13,00    Principy léčby virových infekcí.  (Prof. Machala)

                                                                      

Výuka je povinná v celém rozsahu, tj. semináře i stáže. Povolujeme absenci 1 den bez náhrady, ale důrazně doporučujeme plnou účast. Náhrada zameškané výuky nad povolený limit bude studentům umožněna v podobě doplnění výuky v jiném bloku (s jinými kruhy). Pokud již nebude taková náhrada možná, bude absence řešena individuálně vedením kliniky.

Zápočet bude udělen studentovi při splnění povinné prezence na výuce a bude zapsán do SIS hned po skončení kurzu. Bez zápočtu nebude možné přihlásit se ke zkoušce.

Žádáme studenty o dodržování včasných příchodů před zahájením výuky.

První den kurzu se studenti dostaví v 8,15 do šatny 3. LF UK v 5. patře kliniky, budova č. 7. Vstup do budovy pro mediky je z lávky na 2. patře. Studenti si mají přinést boty na přezutí a fonendoskopy, pláště/empíry obdrží před zahájením stáže od sekretářky kliniky.

Doporučujeme studentům připravit se na každé téma individuálním studiem z doporučené literatury a studijních materiálů dostupných v aplikaci Výuka v SIS.

 

5.11.2018

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK