PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Bakalářská práce - obhajoba - CVSBAK3PR
Anglický název: Bachelor Thesis - defence
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Dipl [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (03.09.2017)
Součást SZZK. Student prokáže u výzkumné bakalářské práce schopnost obhájit své teze, formulace zkoumaného problému, zvolený výzkumný nástroj a schopnost interpretovat získané výsledky. U případové studie student prokáže schopnost zpracovat problematiku ošetřovatelských problémů u konkrétního pacienta. U obou typů závěrečné bakalářské práce prokáže schopnost pracovat s relevantní literaturou (českou i zahraniční).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SV.HANA (23.10.2008)

Součást SZZK.

Literatura -
Poslední úprava: SV.HANA (23.10.2008)

Součást SZZK.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (19.11.2008)

Součást SZZK.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (19.11.2008)

Součást SZZK.

Sylabus -
Poslední úprava: SV.HANA (23.10.2008)

Součást SZZK.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (19.11.2008)

Součást SZZK

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK