PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Odborné semináře dle výběru I. - CVOLZV1
Anglický název: Elected special seminars I.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (120)
letní:neurčen / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (24.10.2017)
Cílem doporučeného volitelného předmětu "Odborné semináře dle výběru" je obohacení a rozšíření informací v oblasti zdravotnictví. Posluchači budou získávat nové informace formou odborných a vzdělávacích kurzů, seminářů, odborných konferencí, atd. Účast doloží certifikátem (Potvrzením o účasti).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

Cílem předmětu je získávání nových poznatků, znalostí a dovedností v oblastech, ve kterých posluchači studují, pracují nebo je zajímají a jsou ohodnoceny kredity (akreditace profesních organizací) či splňují délku min. 8 hodin.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

Potvrzení o účasti na vzdělávací akci.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

Odborný časopis Zdravotnické noviny  - Sestra.
Odborný časopis Florence,
a další časopisy dle odborného zaměření semináře

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

Aktivní nebo pasivní účast na odborných konferencích, kongresech, seminářích, sympoziích, kurzech, vzdělávacích akcích atd.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

Odborné semináře jsou zaměřeny na odbornou problematiku daného oboru.
Cílem je prohloubení vědomostí a získání aktuálních informací a novinek v příslušném oboru.

Plnění je možné v průběhu akademického roku. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK