PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Metody detekce DNA, RNA a proteinů v medicíně - CVOL1002
Anglický název: Methods of detection of DNA, RNA and proteins in medicine
Zajišťuje: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie (12-BIOC)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/45 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 45 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (6)
Minimální obsazenost: 2
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D.
Patří mezi: AVSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D. (29.09.2017)

Podmínky pro získání zápočtu:

Zápočet student získává po absolvování alespoň 80% kurzu.

Při nesplnění podmínek zápočtu docházkou, může student získat zápočet na základě vypracování seminární práce. Specifikace práce student domlouvá s vyučujícím individuálně. Pokud se student nemohl na výuku dostavit např. z důvodu onemocnění, je mu po předložení lékařského potvrzení docházka uznána.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D. (29.09.2017)

A) Analýza nukleových kyselin:
1) Izolace DNA a RNA
2) Stanovení koncentrace DNA a RNA
3) PCR
4) Metody detekce mutací (RFLP, PCR se sekvenčně specifickými primery)
5) Elektroforesa DNA a RNA
6) Real-time PCR*
7) Detekce microRNA*
8) Sekvenování DNA*

B) Analýza proteinů:
1) Izolace proteinů
2) Stanovení koncentrace proteinů
3) Elektroforesa proteinů (SDS-PAGE)
4) Western blot
5) Fluorescenční mikroskopie
6) ELISA*
7) Průtoková cytometrie*

*pouze teoretická výuka

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK