PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Výchovně vzdělávací práce v předškolním věku - CVOL0223
Anglický název: Educatinal work in preschool age
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: 6
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Mgr. Jana Holubová
Patří mezi: BVO-VP-1 (ZÁPIS)
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)
Předmět se zabývá základními otázkami předškolní pedagogiky, současného pojetí výchovně vzdělávací práce v předškolní pedagogice.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

Cílem je seznámit se s  význammem předškolní výchovy  na celkový rozvoj dětí.  Připravit studenty na plnění pedagogické role v sesterském povolání.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

80% docházka,

aktivní účast při přípravě a realizaci vzdělávacího programu pro předškolní děti

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

Opravilová, Eva a kol. Předškolní pedagogika.1. vydání. Praha: Grada Publishing 2016. 224 stran. ISBN 978- 80-271-9087-4 ( e Pub), ISBN 978-80-271-9086-7 (pdf), ISBN 978-80-247-5107-8 (print)

Opravilová, Eva, Vladimíra Gebhartová.Rok v mateřské škole,2. vydání, Praha: Portál, 2011. 496 stran. ISBN 978-80-7367-703-9

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

přednášky, cvičení

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

Hra jako hlavní činnost předškolních dětí

Vliv hračky na rozvoj dítěte

Role učitelky u předškolních dětí

Příprava a realizace vzdělávacího programu pro předškolní děti

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

80% docházka,

aktivní účast při přípravě a realizaci vzdělávacího programu pro předškolní děti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK