PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Domluv se rukama II. - CVOL0181
Anglický název: Talking hands II.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/28 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (8)
letní:neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: 8
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Patří mezi: VSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (10.09.2018)
Kontakt: Kateřina Janstová, e-mail: domluv.se.3lf@ifmsa.cz; Kurz Domluv se rukama 2 je POKRAČOVÁNÍM KURZU DOMLUV SE RUKAMA 1. Jako takový je zaměřen na prohloubení již nabyté slovní zásoby a dále procvičování všech získaných dovedností pro co nejlepší schopnost komunikace s neslyšícím pacientem. Maximální počet účastníků je 8, nicméně i s nižší obsazeností se předmět bude moci otevřít, pakliže všichni budou ochotni dohromady zaplatit za lektora. Jednotná cena za kurz je vždy 10 000, tzn., že při osmi účastnících cena za jednotlivce bude 1250. Platba musí být provedena před začátkem kurzu. Předmět bude vyučován externím lektorem České unie neslyšících.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

K ukončení předmětu je nutná 80% docházka. Kurz bude zakončen zkouškou, která však na udílení zápočtu vliv nemá. Studenti, kteří zkoušku absolvují, obdrží certifikáty o absolvování kurzu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

Závěrečná zkouška:

1. Úvodní představení

2. Video - přeložení ze ZJ do ČJ

3. Obrázek - vylosování obrázku nemocného, popis

4. Téma - různé nemoci, průběh vyšetření 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

Pokračování předmětu DOmluv se rukama I. 

Procvičování

Opakování slovní zásoby, tvoření vět.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK