Sterilizace - důležitý článek prevence nozokomiálních nákaz - CVOL0173
Anglický název: Sterilization - an important part of the prevention of nosocomial infections
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 7
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Irena Chládková
Patří mezi: BVSK-VP-1 (ZÁPIS)
BVSK-VP-2 (ZÁPIS)
BVSK-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-1 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (28.02.2018)
V kurzu proběhne 12 hodin teoretické výuky na 3. LF UK a 8 hodin praxe na Centrální sterilizaci Nemocince Na Bulovce 4 hodiny na den