PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Klinická hepatologie - CVOL0158
Anglický název: Clinical hepatology
Zajišťuje: I.interní klinika (12-1INK)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Pavla Libicherová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Patří mezi: VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Anotace -
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (12.04.2019)
Kurz uvádí do problematiky hepatologie v klinické praxi, jsou prezentovány nejnovější patofyziologické poznatky, vyšetřovací a terapeutické postupy u jednotlivých jaterních onemocnění, stáže na oddělení a v ambulanci s praktickými postupy u hepatologicky nemocných
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (03.04.2017)

Cíl kurzu: seznámit účastníky se současnými poznatky o struktuře a funkci jater,

jejich změnách za patologických stavů a souvislostech s patogenezí a klinickými

projevy nejčastějších jaterních chorob, o moderní diagnostice a léčbě jaterních chorob

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (12.04.2019)

závěrečný test a 70 % účast na výuce

Literatura -
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (03.04.2017)

Sherlocková, S: Nemoci jater a žlučových cest

Překlad, 11.vydání, 2004

ISBN 80-86703-00-2

Metody výuky -
Poslední úprava: Bekime Jajová, DiS. (23.10.2018)

Klinická hepatologie – povinně volitelný kurz

Vedoucí MUDr.Pavla Libicherová

Počet hodin kurzu za semestr: 30

Místo konání: zasedací místnost I. interní kliniky 3. LF UK, FNKV, pav. N, 3. p.

Den konání: čtvrtek, 16.00 - 17.30 hod. (může být pozměněno)

Vyučující: dr.Libicherová,, dr. Vejvodová, dr.Uzlová, dr.Mejzlíková, dr.Trunečka, dr. Krátká

 

Cíl kurzu: seznámit účastníky se současnými poznatky o struktuře a funkci jater, jejich změnách za patologických stavů a souvislostech s patogenezí a klinickými projevy nejčastějších jaterních chorob, o moderní diagnostice a léčbě jaterních chorob

 

Program kurzu:

1. Funkční morfologie jater. Exkreční funkce jater. Tvorba žluči.  Vyšetřovací metody v hepatologii, skórovací systémy jaterní funkce.  /4.10./         dr.Libicherová

2. Cirhóza, selhání jater akutní a chronické, ACLF  /11.10./   dr.Krátká

3. Portální hypertenze. Retence tekutin a ascites. Hepatorenální syndrom. Jaterní encefalopatie.

/18.10./   dr.Libicherová

4. Indikace k Tx jater  /22.10./  dr.Trunečka

5. Stáž na oddělení – klinické případy onemocnění jater.  Praktické ukázky – sono,  fibroscan, jaterní biopsie.    /1.11./  dr.Libicherová, dr. Mejzlíková, dr.Krátká

6. Metabolické choroby jaterní.  NAFLD, NASH  /5.11./  dr.Trunečka

7. Virové hepatitidy.   Preventivní opatření v hepatologii.   /15.11./    dr.Libicherová

8. Biotransformační funkce jater. Alkohol a játra. Xenobiotika a játra.  /22.11./   dr.Libicherová

9. Cholestatické choroby jaterní.  Ikterus a cholestáza. Cholelitiáza.    /26.11./  dr.Vejvodová

10. Játra a těhotenství.   /3.12./  dr.Trunečka     

      Závěr kurzu – test.    /13.12./   dr.Libicherová

Dispenzarizace pacientů s jaterním onemocněním, návštěva hepatologické ambulance individuální rozpis.  Stáž IKEM dle domluvy.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (03.04.2017)
  1. účast na seminářích vyšší než 80%
  2. úspěšné napsání závěrečného testu mnohočetného výběru (více než 60% správných odpovědí)
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (03.04.2017)

The following topics are covered in the Course:

1.Concise pathophysiology of the liver

1.1. Structure of the liver

1.2. Blood supply

1.3. Liver functions

2. Basic examination of a hepatic patient

3. Auxiliary diagnostic methods in hepatology

4. Treatment of liver and biliary diseases

5. Main hepatobiliary syndromes

6. Review of hepatobiliary diseases

7. Relations of the liver and other organs, diseases and conditions

8. Preventive measures in hepatology

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK