Zdravotní péče o osoby bez domova - CVOL0154
Anglický název: Providing health care to homeless people
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/20, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: 8
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Patří mezi: BVO-VP-2 (ZÁPIS)
BVO-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
VSEOB1-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB1-VP-3 (ZÁPIS)
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (06.09.2023)
Studenti lékařských i nelékařských zdravotnických oborů se při praxi ve zdravotnických zařízeních setkávají s pacienty, kteří žijí na okraji společnosti, v podmínkách, jež mohou výrazně ovlivnit způsob komunikace, diagnostický a léčebný proces v průběhu hospitalizace i plánování péče o pacienta po propuštění z nemocnice. Předmět je koncipován tak, aby uvedl studenty do problematiky bezdomovectví a možnosti poskytování zdravotní péče osobám bez přístřeší. Program teoretické části: 10.10.2023 15:45 Aleš Strnad, DiS. - problematika bezdomovectví v České republice 24.10.2023 15:45 bude aktualizováno 31.10.2023 15:45 Bc. Jarmila Urbani, - problematika péče o osoby bez přístřeší v ordinaci praktického lékaře 6.11. 2023 15:45 MUDr. Jana Šeblová - zdravotní péče o osoby bez přístřeší z pohledu urgentní medicíny 9.1.2024 15:45 Problematika závislostí u osob bez domova Stáže budou probíhat ve spolupráci s organizací Naděje o.s. a MEDICINAULICI. Další informace studenti obdrží 10.10.2023 při výuce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (28.11.2019)

Cílem je zvýšit povědomí studentů o častých zdravotních problémech osob bez přístřeší a možnosti poskytování zdravotní péče v ordinaci praktického lékaře, azylových zařízení i v terénu. Pod vedením pověřených zdravotnických a sociálních pracovníků získat dovednosti komunikace s osobami, které žijí ve specifických podmínkách na okraji společnosti, procvičit dovednosti v měření základních fyziologických funkcí, poskytování laické první pomoci a péče o chronické rány.  

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (28.11.2019)

75 % účast na výuce, včetně přednášek, seminářů, stáží, praktik. Odevzdání písemné reflexe osobního kontaktu s osobami bez přístřeší a prostředím, ve kterém se pohybují i ve stavu nemoci. 

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Petr Michenka (21.03.2020)

Hradečtí, V. a I. Bezdomovství - Extrémní vyloučení. Naděje, občanské sdružení. Praha 1996

Šupková, D. a kolektiv. Zdravotní péče o bezdomovce v ČR.  Grada Publishing, a.s. Praha 2007. ISBN 978-80-2472245-0

Vágnerová, M., Marek, J., Csémy, L. Bezdomovectví ve středním věku. Příčiny, souvislosti a perspektivy. Karolinum, Univerzita Karlova. Praha 2018. ISBN 978-80-246-4054-9

Whithers, J. Průvodce pouliční medicínou. Armáda spásy v České republice. Datum vydání neuvedeno. ISBN 978-80-905801

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (28.11.2019)

Přednáška, praktikum, stáže.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (28.11.2019)

1. Sociální a zdravotní problematika bezdomovectví
2. Organizace poskytující péči osobám bez domova v ČR
3. Nejčastější zdravotní problémy osob bez domova z pohledu praktického lékaře, dermatologa, adiktologa, lékaře urgentní medicíny
4. Osobnost zdravotníka/dobrovolníka v péči o bezdomovce, prevence syndromu vyhoření
5. Vyšetření a základní zhodnocení fyziologických funkcí
6. Péče o rány
7. Exkurze, stáže

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (28.11.2019)

75 % účast na výuce, včetně přednášek, seminářů, stáží, praktik. Odevzdání písemné reflexe osobního kontaktu s osobami bez přístřeší a prostředím, ve kterém se pohybují i ve stavu nemoci.