PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zdravotní péče o osoby bez domova - CVOL0154
Anglický název: Providing health care to homeless people
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/20 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 8
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Patří mezi: BVSK-VP-2 (ZÁPIS)
BVSK-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (09.10.2018)
Předmět je koncipován tak, aby uvedl studenty do problematiky bezdomovectví a možnosti poskytování zdravotní péče osobám bez přístřeší. Organizace kurzu: 9. 10. 2018 16:00, učebna 525 Úvodní setkání studentů s garantem kurzu. Přednáška: Úvod do problematiky bezdomovectví a sociální a zdravotní péče o osoby bez přístřeší (účast povinná), PhDr. Pavel Pěnkava 16. 10. 2018 16:30, učebna 302 Praktikum: nejčastější problémy z pohledu všeobecné sestry, posouzení stavu kůže, patologické projevy, péče o chronickou ránu, Bc. Skotnicová, všeobecná sestra, Denní centrum U Bulhara, Naděje 30. 10. 2018 16:30, učebna 525 Přednáška: Nejčastější zdravotní problémy osob bez přístřeší a možnosti jejich řešení z pohledu praktického lékaře, MUDr. Oniscenko 13. 11. 2018 16:30, učebna 525 Přednáška: Vývoj zdravotní péče o osoby bez přístřeší ve světě a v ČR, možnosti poskytování zdravotní péče osobám bez přístřeší v terénu a azylových zařízeních, MUDr. Andrea Pekárková/Anna Ouřadová, Ruth Habartová Zdravotní péče o osoby bez přístřeší z pohledu urgentní medicíny, MUDr. Jana Šeblová Listopad, prosinec, leden - praktické stáže (Denní centrum U Bulhara, Ošetřovna v ul. Karolíny Světlé, Ošetřovna Denního centra Armády Spásy, zimní noclehárny pro osoby bez přístřeší) Leden - závěrečný seminář, reflexe. Malý Eden, termín bude upřesněn.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (13.09.2018)

Cílem je zvýšit povědomí studentů o častých zdravotních problémech osob bez přístřeší a možnosti poskytování zdravotní péče v ordinaci praktického lékaře, ayzlových zařízení i terénu. Získat dovednosti komunikace s osobami, které žijí ve specifických podmínkách, procvičit dovednosti v měření základních fyziologických funkcí, poskytování základní péče, především péče o chronické rány.  

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (13.09.2018)

70 % účast na výuce, včetně přednášek, seminářů, stáží, praktik. Odevzdání písemné reflexe. Se strukturou budou studenti seznámeni.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (13.09.2018)

Přednáška, praktikum, stáže.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (28.02.2018)

1. Sociální a zdravotní problematika bezdomovectví

2. Organizace poskytující péči osobám bez domova v ČR

3. Nejčastější zdravontí problémy osob bez domova z pohledu praktického lékaře, dermatologa, adiktologa

4. osobnost zdravotníka/dobrovolníka v péči o bezdomovce, prevence syndromu vyhoření

5. Vyšetření a základní zhodnocení fyziologických funkcí

6. Péče o rány

7. Exkurze, stáže

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK