PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Zdravotní péče o osoby bez domova - CVOL0154
Anglický název: Providing health care to homeless people
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/20, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: 8
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Patří mezi: BVO-VP-2 (ZÁPIS)
BVO-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
VSEOB1-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB1-VP-3 (ZÁPIS)
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (15.09.2022)
Studenti lékařských i nelékařských zdravotnických oborů se při praxi ve zdravotnických zařízeních setkávají s pacienty, kteří žijí na okraji společnosti, v podmínkách, jež mohou výrazně ovlivnit způsob komunikace, diagnostický a léčebný proces v průběhu hospitalizace i plánování péče o pacienta po propuštění z nemocnice. Předmět je koncipován tak, aby uvedl studenty do problematiky bezdomovectví a možnosti poskytování zdravotní péče osobám bez přístřeší. Program teoretické části: 11.10.2022 16:00 PhDr. Pavel Pěnkava - problematika bezdomovectví v České republice 25.10.2022 16:00 Bc. Jarmila Urbani, - problematika péče o osoby bez přístřeší v ordinaci praktického lékaře 8.11. 2021 16:00 MUDr. Jana Šeblová - zdravotní péče o osoby bez přístřeší z pohledu urgentní medicíny 11.1.2022 16:30 MUDr. Andrea Pekárková - Prolínání sociální a zdravotní sféry v péči o osoby bez přístřeší Teoretická část bude probíhat v Kampusu Hybernská, Hybernská 998/4, Praha 1 Stáže budou probíhat ve spolupráci s organizací Naděje o.s., Armáda spásy, MEDICINAULICI. Další informace studenti obdrží 11.10. při výuce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (28.11.2019)

Cílem je zvýšit povědomí studentů o častých zdravotních problémech osob bez přístřeší a možnosti poskytování zdravotní péče v ordinaci praktického lékaře, azylových zařízení i v terénu. Pod vedením pověřených zdravotnických a sociálních pracovníků získat dovednosti komunikace s osobami, které žijí ve specifických podmínkách na okraji společnosti, procvičit dovednosti v měření základních fyziologických funkcí, poskytování laické první pomoci a péče o chronické rány.  

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (28.11.2019)

75 % účast na výuce, včetně přednášek, seminářů, stáží, praktik. Odevzdání písemné reflexe osobního kontaktu s osobami bez přístřeší a prostředím, ve kterém se pohybují i ve stavu nemoci. 

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Petr Michenka (21.03.2020)

Hradečtí, V. a I. Bezdomovství - Extrémní vyloučení. Naděje, občanské sdružení. Praha 1996

Šupková, D. a kolektiv. Zdravotní péče o bezdomovce v ČR.  Grada Publishing, a.s. Praha 2007. ISBN 978-80-2472245-0

Vágnerová, M., Marek, J., Csémy, L. Bezdomovectví ve středním věku. Příčiny, souvislosti a perspektivy. Karolinum, Univerzita Karlova. Praha 2018. ISBN 978-80-246-4054-9

Whithers, J. Průvodce pouliční medicínou. Armáda spásy v České republice. Datum vydání neuvedeno. ISBN 978-80-905801

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (28.11.2019)

Přednáška, praktikum, stáže.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (28.11.2019)

1. Sociální a zdravotní problematika bezdomovectví
2. Organizace poskytující péči osobám bez domova v ČR
3. Nejčastější zdravotní problémy osob bez domova z pohledu praktického lékaře, dermatologa, adiktologa, lékaře urgentní medicíny
4. Osobnost zdravotníka/dobrovolníka v péči o bezdomovce, prevence syndromu vyhoření
5. Vyšetření a základní zhodnocení fyziologických funkcí
6. Péče o rány
7. Exkurze, stáže

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (28.11.2019)

75 % účast na výuce, včetně přednášek, seminářů, stáží, praktik. Odevzdání písemné reflexe osobního kontaktu s osobami bez přístřeší a prostředím, ve kterém se pohybují i ve stavu nemoci. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK