PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň - CVOL0152
Anglický název: .
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/70 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 10
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PaedDr. Hana Milerová
Patří mezi: BDH-VP-1 (ZÁPIS)
BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-1 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVSK-VP-1 (ZÁPIS)
BVSK-VP-2 (ZÁPIS)
BVSK-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-1 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZK-VP-2 (ZÁPIS)
BVZK-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-1 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (03.09.2017)
kurzovné – 2400,-Kč/ student/ semestr. Úhrada kurzovného nejpozději do prvního týdne výuky poznámky: po úspěšném absolvování kurzu a zkoušek obdržíte osvědčení Instruktor aerobiku – profesní stupeň. Opravňuje k získání živnostenského listu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (03.09.2017)

* aktivní účast ve výuce + 90% docházky, aktivní účast na testech a zkouškách - Instruktor aerobiku, možnost opravné zkoušky (výsledek zkoušky není podmínkou udělení zápočtu)

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (03.09.2017)

* Organizace, program, zásady, plán, řád kurzu, Anatomie, Fyziologie, Fyziologie tělesné zátěže, První pomoc, Traumatologie, Doping, Vedení skupinové lekce, Sestavování vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci, Modifikace cviků aerobních a tanečních forem cvičení pro různé skupiny cvičících, Analýza držení těla v polohách a pohybech, Analýza pohybových stereotypů pro potřeby aerobních a tanečních forem cvičení, Obecná teorie a didaktika sportovního tréninku, Regenerace a hygiena sportu, Pedagogika, Psychologie sportu, Zdravý životní styl, Podnikání ve sportu a v oblasti fitness, Právní souvislosti činnosti instruktora, Nácvik správné techniky a kroků, správného držení těla a dýchání, Metodika, Hudební nauka.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (03.09.2017)

 

Aktivní 90% účast na hodinách, úterý: 18.30 - 20.00 + víkend, závěrečné zkoušky.

Kurz je zpoplatněn 2400,-Kč/semest

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK