PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Záchranářský kurz (přípravný kurz II.) - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK - CVOL0150
Anglický název: Rescue Course (prepar. course II.) - obtaining a license: Water Rescue - Lifeguard
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 10
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PaedDr. Kvetoslava Skálová
Patří mezi: BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVSK-VP-2 (ZÁPIS)
BVSK-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZK-VP-2 (ZÁPIS)
BVZK-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (09.01.2018)

Zdokonalení plaveckých dovedností a nácvik praktických činností nutných pro získání licence vodního záchranáře - plavčíka. Samozřejmostí je nácvik dopomoci unavenému plavci a základy záchrany tonoucího. Výuku tělesné výchovy zajišťuje ústav tělesné výchovy 2. lékařské fakulty. Všechny potřebné informace naleznete na stránkách ústavu: https://www.lf2.cuni.cz/ustav-telesne-vychovy-2-lf-uk
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (04.09.2017)

Zápočet.

Aktivní účast na výukových jednotkách v rozsahu 1080minut.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (04.09.2017)

BĚLKOVÁ,T. Didaktika plavecké výuky. 2. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1994. s.105, ISBN 80-7066-837-7. kromě kap. "Plavání" kojenců, Plavecká výuka batolat.
BĚLKOVÁ,T. et.al. Plavání. Zdokonalovací plavecká výuka. l. vyd. Praha : Svoboda, 1998. 47 s. ISBN 80-205-0550-4.
BĚLOHLÁVEK, J., HOFER, Z. Abeceda záchrany "D" (plavání). 1. vyd. Praha : VZS ČČK, 1992. 108 s. pouze kapitoly 7. až 10.
ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2001, 132 s. ISBN 80-247-9049-1.
HOFER, Z. a kol. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 100 s. ISBN 80-246-0169-9.
HOCH, M. et.al. Plavání (Teorie a didaktika). 1.vyd. Praha : SPN, 1983. 171 s.
MILER, T. Záchranář-bezpečnost a záchrana u vody. 2. vyd. Praha : VZS ČČK, 1999. 63 s. ISBN 80-902805-0-1.

Metody výuky
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (04.09.2017)

Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK - letní semestr 2017/18

1 teoretická + praktická výuka BAZÉN  - SC UK Hostivař 16:30 - 18:45 čtvrtek 22.2. 3h

2 praktická výuka BAZÉN - SC UK Hostivař 16:30 - 18:00 čtvrtek 1.3.2018 2h

3 praktická výuka BAZÉN - SC UK Hostivař 16:30 - 18:00 čtvrtek 8.3.2018 2h

4 praktická výuka BAZÉN - SC UK Hostivař 16:30 - 18:00 čtvrtek 15.3.2018 2h

5 praktická výuka BAZÉN - SC UK Hostivař 16:30 - 18:00 čtvrtek 22.3.2018 2h

6 praktická výuka BAZÉN - SC UK Hostivař 16:30 - 18:00 čtvrtek 29.3.2018 2h

7 praktická výuka BAZÉN - SC UK Hostivař 16:30 - 18:00 čtvrtek 5.4.2018 2h

8 praktická výuka BAZÉN - SC UK Hostivař 16:30 - 18:00 čtvrtek 12.4.2018 2h

9 praktická výuka BAZÉN - SC UK Hostivař 16:30 - 18:00 čtvrtek 19.4.2018 2h

10 praktická výuka BAZÉN - SC UK Hostivař 16:30 - 18:00 čtvrtek 26.4.2018 2h

11 praktická výuka BAZÉN - SC UK Hostivař 16:30 - 18:00 čtvrtek 3.5.2018 2h

12 praktická výuka BAZÉN - SC UK Hostivař 16:30 - 18:00 čtvrtek 10.5.2018 2h

13 praktická výuka BAZÉN - SC UK Hostivař 16:30 - 18:00 čtvrtek 17.5.2018 2h

14 praktická výuka + zpětná vazbaBAZÉN - SC UK Hostivař 16:3 - 18:00 čtvrtek 24.5.2018 2h

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (04.09.2017)

 Stručný sylabus předmětu: hodiny jsou určeny pouze pro plavce, kteří zvládnou uplavat jedním způsobem 100m do 2:15 .
 V těchto hodinách probíhá výuka dalších plaveckých způsobů, obrátek, skoků do vody, plavání s ploutvemi, plavání pod vodou, plaveckých dovedností pro pomoc unavenému plavci, základy záchrany tonoucího a také zařazujeme plavecké tréninky.

 V závěru kurzu je zařazen plavecký test, který spočívá v souvisle uplavaných 400m jedním způsobem, z toho prvních 200m by mělo být do 4 minut. Není podmínkou pro udělení zápočtu.

 

 

 

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (04.09.2017)

Přihlásit se mohou studenti, kteří zvládnou uplavat 100m do 2 : 15minut.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK