PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti - CVOL0149
Anglický název: Golf course
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: 6
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Minimální počet studentů: 5
Garant: Mgr. Přemysl Žák
Patří mezi: BDH-VP-1 (ZÁPIS)
BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-1 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVSK-VP-1 (ZÁPIS)
BVSK-VP-2 (ZÁPIS)
BVSK-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-1 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZK-VP-1 (ZÁPIS)
BVZK-VP-2 (ZÁPIS)
BVZK-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-1 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Přemysl Žák (27.02.2019)
Kurz zajišťuje ÚTV 2.LF UK - viz.http://www.lf2.cuni.cz/ustav-telesne-vychovy-2-lf-uk Cena kurzu: 1.800,-Kč/semestr – částku uhradíte v hotovosti při první hodině na recepci golfového klubu ČGK, Císařská louka Driving CINDA,Praha 5 – Smíchov. Cena zahrnuje: - tréninkové zázemí ČGK, Císařská louka Driving CINDA,Praha 5 – Smíchov. - půjčení holí, trenéra golfu z řad pedagogů ÚTV 2. LF UK, - tréninkové míčky, - 1x volná hra na 18 jamkovém hřišti, - členství v ČGK,zde je třeba vykonat zkoušku k získání Osvědčení pro hru na golfovém hříšti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Přemysl Žák (27.02.2019)

Aktivní 80% účast ve výuce + možnost získání Osvědčení pro hru na golfovém hřišti.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Přemysl Žák (27.02.2019)

Kölbing,Steinfurth,Krátká a dlouhá hra,České Budějovice,Kopp,2006/04

Kučera Jakub,Cesta k perfektnímu švihu,České Budějovice,Kučera,2011

Golfová pravidla,ČGF,2016-19

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Přemysl Žák (27.02.2019)

 
 
Kurz golfu pro začátečníky se získáním Osvědčení pro hru na golfových hřištích - letní semestr
1. praktická výuka na Cindě / ČGK/ Císařská louka začíná v úterý 19.2. 2019 v 15:30 17:00 hod.
2.- 12. hodina na stejném místě ve stejný čas.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Přemysl Žák (27.02.2019)

Kurz je určený všem, kteří se chtějí dokonale seznámit s golfem a zakončit výuku Osvědčením pro hru na golfovém hřišti - viz. ANOTACE.

Během výuky studenti získají základní teoretické i praktické informace o golfové hře (golfový postoj, držení hole, golfový švih, krátká hra, dlouhá hra…).

Pozn.: v případě zájmu je možné v rámci letního kurzu v Dobronicích si vyzkoušet hru -po získání Osvědčení ... -na hřištích : Bechyně,Písek,Hluboká,Alenina Lhota


Zkouška - student na základě prokázaných dovedností z výuky absolvuje písemný on-line test z pravidel, teorie chování, etikety a praktickou zkoušku hry na golfovém hřišti s doprovodem - učitelem ÚTV 2. LF UK.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Přemysl Žák (27.02.2019)

Kurz je z důvodu pronájmu hřiště a indooru zpoplatněn částkou 1.800,- Kč.

Pokyny k platbě:
částku uhradíte v hotovosti při první hodině na recepci golfového klubu ČGK.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK