PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Domluv se rukama I. - CVOL0133
Anglický název: Talking hands I.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/28 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (8)
letní:neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: 8
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Patří mezi: VSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (27.03.2017)
Kontakt: Kateřina Janstová, e-mail: domluv.se.3lf@ifmsa.cz; V kurzu budou vyučovány základy znakového jazyka, a to výhradně pro potřeby medicíny. Cílem kurzu je usnadnit budoucím lékařům komunikaci s neslyšícími pacienty. Maximální počet účastníků je 8, nicméně i s nižší obsazeností se předmět bude moci otevřít, pakliže všichni budou ochotni dohromady zaplatit za lektora. Jednotná cena za kurz je vždy 10 000, tzn., že při osmi účastnících cena za jednotlivce bude 1250. Platba musí být provedena před začátkem kurzu. Předmět bude vyučován externím lektorem České unie neslyšících.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (27.03.2017)

K ukončení předmětu je nutná 80% docházka. Kurz bude zakončen zkouškou, která však na udílení zápočtu vliv nemá. Studenti, kteří zkoušku absolvují, obdrží certifikáty o absolvování kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

* DOMLUV SE RUKAMA - KURZ ZJ
* SYLABUS KURZU
celkem 28 vyuč. hodin - 1 výuka znamená 2 vyuč. hodiny (2x45min)
Pořadí výuky Název tematického celku Popis činnosti Počet vyuč. hodin
1 Úvod do problematiky přednáška 2
2 Seznámení (pozdravy, představení se) úvodní hodina, pozdravení, představení se, otázky „jak se máš?, jak se jmenuješ?, zájmeno KDO“ - ikonické znaky, sloveso „mít“ a „nemít“, „chtít“ a „nechtít“, prstová abeceda 2
3 Procvičování Zájmena, slovesa, protiklady, rodina Opakování látky z minula Nálada (otázka, odpověď), zájmena ukazovací, přivlastňovací, zákl. rodina (máma, táta, děti, babička, dědeček), slovesa („umět“ a „neumět“), zadání DÚ (video) 0,5 1,5
4 Procvičování Zájmena, slovesa, protiklady, rodina Opakování látky z minula, kontrola DÚ Slovesa („bolí“ a „nebolí“, „potřebuje“ a „nepotřebuje“), protiklady 1 1
5 Procvičování Zájmena, slovesa, protiklady, rodina Opakování látky z minula, procvičování vět Rozšíření rodiny, dokončení sloves, procvičování vět 0,5 1,5
6 Číslovky, časové údaje, roční období, barvy Základní číslovky (do 100, 1000), časové údaje (dnes, zítra, včera, minulý/příští týden, minulý/příští měsíc), tázací zájmeno „kdy“ 2
7 Procvičování Číslovky, časové údaje, roční období, barvy Opakování látky z minula, procvičování vět Roční období, barvy, nová sl. zásoba „mít rád“, tvoření vět 0,5 1,5
8 Procvičování Číslovky, časové údaje, roční období, barvy Procvičování Opakování látky z minula, procvičování vět Měsíce v roce, sloveso „narodit se“ Rozdíly užití mimiky, skupinová práce ve dvojicích 0,5 0,5 1,0
9 Zdravotnictví Podstatná jména a slovesa ve zdravotnictví (doktor, sestra, nemocnice, sanitka, části těla, vyšetření, kontrola, základní nemoci, léky, slovesa („bolí“, „píchá“), otázka “bolí kde“ 2
10 Zdravotnictví Podstatná jména a slovesa ve zdravotnictví (vnitřní části těla, krev, moč, váha, stolice, menstruace, zvracení, dýchání, nadýmání, polykání, operace), tvoření vět, zadání DÚ (video) 2
11 Procvičování Zdravotnictví Opakování látky z minula, kontrola DÚ (video) Nemoci, popis nemocí, tvorba vět podle zadání 1 1
12 Procvičování Zdravotnictví Opakování slovní zásoby, tvoření vět, procvičování ve dvojicích Další slovní zásoba dle potřeb studentů, průběh vyšetření 0,5 1,5
13 Zdravotnictví Procvičování Popis nemocí, rozvoj sl. zásoby Skupinová práce - průběh vyšetření 1,5 0,5
14 Procvičování Opakování slovní zásoby, tvoření vět Skupinová práce - průběh vyšetření 1,5 0,5

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK