PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kurz kanoistiky - CVOL0122
Anglický název: Canoeing course
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (12)
letní:neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: 8
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Petr Klein
Patří mezi: AVSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
BDH-VP-1 (ZÁPIS)
BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-1 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVSK-VP-1 (ZÁPIS)
BVSK-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-1 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZK-VP-1 (ZÁPIS)
BVZK-VP-2 (ZÁPIS)
BVZK-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-1 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petr Klein (03.01.2018)
Seznámení se základy a zásadami kanoistiky a vodní turistiky. Výuka jízdy na více typech plavidel (kanoe, kajak, raft). Bezpečnost a plánování vodácké akce. První pomoc při záchraně v tekoucí vodě. Vodní záchrana a sebezáchrana. Kurz je z důvodu pronájmu plavidel zpoplatněn 950 Kč / semestr. Výuku tělesné výchovy zajišťuje ústav tělesné výchovy 2. lékařské fakulty. Všechny potřebné informace naleznete na stránkách ústavu: https://www.lf2.cuni.cz/ustav-telesne-vychovy-2-lf-uk
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Petr Klein (30.08.2017)

Cílem předmětu je získání základních dovedností v ovládání více druhů plavidel.

Seznámení s riziky a kritickými situacemi při kanoistice.

Výuka záchrany  a sebezáchrany.

Příprava vodácké akce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Petr Klein (05.09.2018)

Kurz je zakončen zápočtem. Aktivní účast na výuce v minimálním rozsahu 11 prezencí.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Petr Klein (21.08.2019)

Zimní semestr * Kurz kanoistiky 

Výuka probíhá každoý čtvrtek 15,00 - 16,30 hodin v areálu loděnice ČVUT, Malá Chuchle, Praha 5.

             
             

Letní semestr *Kurz kanoistiky 

Výuka probíhá každou čtvrtek 15,00 - 16,30 hodin v areálu loděnice ČVUT, Malá Chuchle, Praha 5.

             
           

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Petr Klein (30.08.2017)

Seznámení se základy a zásadami kanoistiky a vodní turistiky.

Výuka jízdy na více typech plavidel (kanoe, kajak, raft).

Bezpečnost a plánování vodácké akce.

První pomoc při záchraně v tekoucí vodě.

Vodní záchrana a sebezáchrana.

Kurz je z důvodu pronájmu plavidel zpoplatněn.

- technika jízdy na kanoi 

- technika jízdy na kajaku

- základy raftingu

- kurz je vyučovám 1x týdně po dobu 90 - 135 min

- výuka probíhá v loděnici v malé Chuchli nebo v Bazénu v Hostivaři

- v zimních měsících kondiční příprava zaměřená na kanoistiku. výuka eskymáckých obratů.

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Petr Klein (30.08.2017)

Kurz je určen i pro úplné začátečníky.

Student musí být plavec (uplavat minimálně 200m bez odpočinku)

Kurz je z důvodu pronájmu lodí zpoplatněn.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Petr Klein (30.08.2017)

Kurz je z důvodu pronájmu prostor a materiálu zpoplatněn částkou 950 Kč.

Pokyny k platbě dle webu ÚTV.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK