PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky - CVOL0119
Anglický název: Course for non-swimmers or swimmers - beginners
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30 Z [dny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PaedDr. Hana Milerová
Patří mezi: BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVSK-VP-2 (ZÁPIS)
BVSK-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZK-VP-2 (ZÁPIS)
BVZK-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (03.09.2017)
Tento kurz umožňuje získat základní plavecké dovednosti alespoň v jednom plaveckém způsobu a zároveň dovednosti spojené s pobytem ve vodním prostředí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (03.09.2017)

Cílem je dobře zvládnout alespoň jeden plavecký způsob a získat jistotu při pobytu ve vodním přostředí.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (03.09.2017)

BĚLKOVÁ,T. DIDAKTIKA PLAVECKÉ VÝUKY. 2 VYD. PRAHA : UNIVERZITA KARLOVA 1994.s.105,ISBN 80-7066-837-7.KROMĚ KAP."PLAVÁNÍ" KOJENCŮ, PLAVECKÁ VÝUKA BATOLAT.

BĚLKOVÁ,T. ET.AL. PLAVÁNÍ. ZDOKONALOVACÍ PLAVECKÁ VÝUKA. 1. VYD. PRAHA: SVOBODA, 1998. 47S. ISBN 80-205-0550-4.

ČECHOVSKÁ,I. MILER,T. PLAVÁNÍ. PRAHA: GRADA PUBLISHING, 2001, 132 S. ISBN 80-247-9049-1.

ČECHOVSKÁ,I. PLAVÁNÍ DĚTÍ S RODIČI.PRAHA:GRADA, 2007

ČECHOVSKÁ,I. JURÁK,D. POKORNÁ,J. PLAVÁNÍ-POHYBOVÝ TRÉNINK VE VODĚ, PRAHA : KAROLINUM 2012

HOFER,Z. A KOL. TECHNIKA PLAVECKÝCH ZPŮSOBŮ. PRAHA: KAROLINUM, 2000. 100 S. ISBN 80-246-0169-9.

HOCH,M. ET.AL. PLAVÁNÍ (TEORIE A DIDAKTIKA). 1.VYD. PRAHA: SPN, 1983. 171 S.

MACEJKOVÁ,Y. A KOL. DIDAKTIKA PLAVANIA. BRATISLAVA:ICM AGENCY,2005

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Petr Klein (05.10.2017)

Praktickým nácvikem ve vodním prostředí získat základní dovednosti, které vedou k osvojení vybraného plaveckého způsobu.

Kurz probíhá každý čtvrtek od 15:00 v bazénu SC UK Hostivař.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (06.03.2017)

Zápočet.

Aktivní účast v rozsahu 1080minut.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (06.03.2017)

Stručný sylabus

Hodiny jsou určeny pouze pro neplavce nebo plavce-začátečníky.

Dovednost:

-volba vhodného plaveckého způsobu - individuálně

-nácvik dýchání do vody

-nácvik spývání a rovnováhy

-propulzní cvičení

-technická cvičení pro nácvik pohybů horních a dolních končetin, pohybové souhry a souhry s dýcháním

-aplikace získaných dovedností na mělčině

-aplikace získaných dovedností na hloubce

-nácvik stratů, základní obrátky a skoky do vody

-plavání s tréninkovými ploutvemi

-bezpečnost plavce

-fyzikální zákony ovlivňující techniku plavání

-plavecké zahřátí, protažení a uklidnění

-kondiční plavání

-postupné prodlužování souvisle plavaných úseků

-informativní zařazení skoků a pádů do vody

-nácvik obratnosti a orientace ve vodním prostředí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK