PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Reminiscenční terapie - CVOL0116
Anglický název: Reminiscence Therapy
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 8
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Patří mezi: BF-VP-1 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-1 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-1 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (02.04.2015)
kurz je určen pro obory všeobecná sestra (komunikace se pacientem vyššího věku, s demencí, aktivizace pacienta, individuální plánování, spolupráce s rodinou), fyzioterapie (dtto), veřejné zdravotnictví (podpora zdraví seniorů, sociální začleňování, podpora zdraví v komunitě)
Sylabus
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (19.07.2016)

1. Pojem reminiscence a teoretická východiska

2. Možnosti využití reminiscence v péči o pacienta

3. Životní příběh a individuální plán péče

4. Reminiscenční podněty

5. Reminiscenční témata

6. Reminiscenční práce s jednotlivcem

7. Reminiscenční skupina

8. Kreativní metody v práci se vzpomínkami

9. Využití vzpomínek v práci s rodinou pacienta

10. Reminiscenční projekty

11. Prezentace vlastní reminiscenční práce studentů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK