PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofie a lékařství - CVOL0104
Anglický název: Philosophy and medicine
Zajišťuje: Ústav etiky a humanitních studií (12-UET)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/22 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 6
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.citacepro.com/slozka/fqQ0tk6L
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Patří mezi: BDH-VP-1 (ZÁPIS)
BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-1 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVSK-VP-1 (ZÁPIS)
BVSK-VP-2 (ZÁPIS)
BVSK-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-1 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZK-VP-1 (ZÁPIS)
BVZK-VP-2 (ZÁPIS)
BVZK-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-1 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (19.08.2015)
Kurz je určen pro všechny ročníky a obory studia
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (20.08.2015)

aktivní účast (přičemž podstatnější je aktivita - tj. zájem přemýšlet, přímá účast se očekává alespoň 50%, v případně nutnosti individuálních podmínek se na mě obraťte mailem), HLAVNÍ PODMÍNKOU PRO ZÁPOČET JE: esej 3 - 5 normostran na mail vyučující: zuzana.svobodova@lf3.cuni.cz, v eseji využít minimálně jeden zdroj z doporučené literatury

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (20.08.2015)

Doporučená literatura - k vědeckému, tj. kritickému studiu určená, nikoli k slepému přejímání myšlenek a k nezdůvodněným citacím

 

ARISTOTELÉS,. Politika. 3. vyd. Praha: Rezek, 2009, 323 s. ISBN 9788086027302.

BARTOŠ, Hynek. Očima lékaře: studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti z hlediska rozlišení duše-tělo. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006, 285 s. ISBN 8086818357.

EDELSTEIN, Emma Jeannette Levy a Ludwig EDELSTEIN. Asclepius: a collection and interpretation of the testimonies. New York: Arno Press, 1975, 2 sv.

EDELSTEIN, Ludwig, Owsei TEMKIN a Lilian C TEMKIN. Ancient medicine: selected papers of Ludwig Edelstein. Baltimore: John Hopkins Press, 1967, 496 s.

EDELSTEIN, Ludwig. The Hippocratic oath: text, translation and interpretation. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1943, vii, 64 s.

EDELSTEIN, Ludwig. The idea of progress in classical antiquity. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1967, xxxiii, 211 s.

ENGELHARDT, Hugo Tristram a Stuart F SPICKER. Evaluation and explanation in the biomedical sciences: proceedings of the first Trans-Disciplinary Symposium on Philosophy and Medicine held at Galveston, May 9 - 11,1974. Dordrecht: Reidel, 1975, VI, 240 s.

FOUCAULT, Michel. The birth of the clinic: an archaeology of medical perception. New York: Vintage Books, 1994, xix, 215 s. ISBN 0679753346.

GALÉNOS,. On the doctrines of Hippocrates and Plato. 2nd ed. augm. and rev. Berlin: Akademie Verlag, c2005, VI, s. 611-836. ISBN 3050041943.

HOGENOVÁ, Anna. Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum, 2002, 304 s. ISBN 80-246-0457-4.

ILBERG, Joh. A. Cornelius Celsus und die Medizin in Rom. Lipsiae: [s.n.], 1907, bez stránkování.

ILLICH, Ivan. Limity medicíny: Nemesis medicíny - zaprodané zdraví. Vyd. 1. Brno: Emitos, 2012, 177 s. ISBN 9788087171264.

JÄGER, Werner. Paideia: die Formung des griechischen Menschen. 3. Aufl. Berlin: Walter de Gruyter, 1959, 418 s.

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologie vnímání. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2013, 559 s. ISBN 9788072984855.

MOON, Robert Oswald. Hippocrates and his successors in relation to the philosophy of their time: the Fitzpatrick lectures delivered at the Royal college of physicians 1921-22. London: Longmans, Green and co., 1923, 171 s.

PAGEL, Walter. Jo. Bapt. van Helmont: Einführung in die philosophische Medizin des Barock. Berlin: Julius Springer, 1930, VIII, 223 s.

PALM, Lodewijk Carel. Entwicklung der Geschichte Medizin in den Niederlanden. Die Entwicklung des medizinischen Unterrichts. Halle (Saale): Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 1982, : 147-153.

PATOČKA, Jan, Ivan CHVATÍK a Jan FREI. Fenomenologické spisy. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2008, 471 s. ISBN 9788072983070.

PATOČKA, Jan, Pavel KOUBA a Ondřej ŠVEC. Fenomenologické spisy. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2009, 669 s. ISBN 9788072984206.

PATOČKA, Jan. Tělo, společenství, jazyk, svět: ze záznamů přednášek proslovených ve školním roce 1968-69 na filosofické fakultě University Karlovy. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995, 203 s. Oikúmené. ISBN 80-852-4190-0.

PETLENKO, Viktor Porfir'jevič a Gennadij Ivanovič CAREGORODCEV. Filozofie medicíny. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1984, 236 s.

PETLENKO, Viktor Porfir'jevič a Gennadij Ivanovič CAREGORODCEV. Filosofije mediciny. Kijev: Zdorov'ja, 1979.

Philosophy, ethics, and humanities in medicine: PEHM [online]. London: BioMed Central, 2006- [cit. 2015-08-19]. ISSN 17475341.

PLATÓN. Minós; Zákony; Epinomis; Listy; Výměry; O spravedlivu; O zdatnosti; Démodokos; Sisyfos; Eryxias; Axiochos; Ledňáček;. Vyd. 1. [v tomto souboru]. Praha: OIKOYMENH, 2003, 685 s. ISBN 8072980688.

PLATÓN. Faidros. Sedmé, opravené vydání. Praha: OIKOYMENH, 2014, 88 stran. ISBN 9788072985104.

PLATÓN. Prótagoras. Páté, opravené vydání. Praha: OIKOYMENH, 2015, 85 stran. ISBN 9788072982011.

PLATÓN. Symposion. 6., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2005, 85 s. ISBN 8072981390.

PLATÓN. Ústava. 5., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2014, 427 s. ISBN 9788072985043.

The journal of medicine and philosophy [online]. Lisse, the Netherlands: Swets & Zeitlinger Pub [cit. 2015-08-19]. ISSN 17445019. 1x za 2 měsíce.

THOM, Achim a Klaus WEISE. Lékařství a světový názor. 1. vyd. Praha: Horizont, 1974, 120 s.

WELLMANN, Max. Die Fyzika des Bolos Demokritos und der Magier Anaxilaos aud Larissa. Berlin: Verlag der Akademie der Wissenschaften, 1928, 80 s.

WELLMANN, Max. Marcellus von Side als Arzt und die Koiraniden des Hermes Trismegistos. Leipzig: Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, 1934, 50 s.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (06.09.2018)

Vyučuje se blokově, pouze 5x, vždy ve čtvrtek 16-19:15 (4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11.). Přednáška bude vždy doplněna rozborem - analýzou textu. Pro písemnou práci lze využít i jakýkoli text takto společně analyzovaný v hodinách.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (06.09.2018)

Filosofie a lékařství - čtení a interpreatace vybraných textů - uvedení do předmětu, výběr textů, autorů k rozboru
Předsokratiční myslitelé a jejich pojetí lékaře a léčení
Lékař a lékařství u Platóna, Aristotela
Léčení jako výchova
Filosofie medicíny

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (06.09.2018)

Link na stránku s uloženými texty, které byly na seminářích interpretovány.

https://docs.google.com/document/d/1619CwigafwUvuSLLIja9inZXPoc446iVAavZmaRUkXs/edit?usp=sharing

 

Zde ještě jednou link na literaturu - pokud ještě nepracujete s pomůckou CitacePro, vřele doporučuji nyní začít (esej prosím zakončit bibliografií použitých zdrojů):

http://www.citacepro.com/slozka/fqQ0tk6L

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK