PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zdravotnické a humanitární organizace - CVOL0092
Anglický název: Medical and humanitarian organizations
Zajišťuje: Ústav imunologie (12-IMUN)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.
Mgr. Kamila Riegerová
Patří mezi: BVZK-VP-2 (ZÁPIS)
BVZK-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kamila Riegerová (28.05.2015)
Cílem kurzu je seznámit studenty s činností některých mezinárodních, národních či lokálních zdravotnických a humanitárních organizací, přičemž důraz bude kladen na činnost organizací mezinárodních. V první fázi bude studentům nastíněn charakter mezinárodního systému počátku 21. století a problémy, na jejichž řešení se podílejí zdravotnické a humanitární organizace. Dále budou studenti seznámeni se vznikem a působností vybraných organizací i možnostmi participace na jejich činnosti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Tomáš Pajl (22.10.2014)

70% účast a aktivní přístup k výuce

Sylabus
Poslední úprava: Tomáš Pajl (22.10.2014)

Obsah

1.

Mezinárodní systém na počátku 21. století - hlavní aktéři, způsob vládnutí, globální problémy světa, případová studie - možnosti řešení konkrétního antroposociálního globálního problému

2.

Systém OSN - WHO, UNHRC, UNICEF a jejich podíl na řešení globálních problémů - zaměřeno na řešení globálních problémů intersociálního charakteru

3.

Historie a současnost Mezinárodního Červeného kříže a Červeného půlměsíce

4.

Historie a současnost vybraných INGOs

Maltézská pomoc

Charita

ADRA

5.

Historie a současnost vybraných INGOs

Člověk v tísni

Lékaři bez hranic

6.

Činnost vybraných národních či lokálních NGOs

Kapka naděje, Lékořice….

7.

Příspěvky studentů - zápočet, diskuze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK