PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy léčby bolesti - CVOL0068
Anglický název: Essential Pain Management
Zajišťuje: Klinika anesteziologie a resuscitace (12-ARO)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (16)
Minimální obsazenost: 6
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Patří mezi: BVS-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (29.09.2017)
Kurz vychází z mezinárodního kurzu Essential Pain Management, který je určen pro zdravotnické pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu s pacienty, kteří trpí akutní i chronickou bolestí. Kurz se sestává z části teoretické přednášené lektory a z diskuze, která je určena k získání praktických aplikací a zpětné vazby k dané problematice. Kurz je koncipován jako 10hodinový v 5 dnech.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (29.09.2017)

Cílem je předat základní znalosti nutné ke správnému přístupu k pacientovi s bolestí, naučit se bolest zhodnotit kvantitativně i kvalitativně a navrhnout základní terapeutické postupy

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (29.09.2017)

Zápočet: minimálně 80% účast na kurzu, aktivní přístup k problematice během diskuzní části, úspěšné napsání závěrečného testu

Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (29.09.2017)

Wayne Morriss, Roger Goucke: ESSENTIAL PAIN MANAGEMENT. Workshop Manual dostupné on-line na http://www.fpm.anzca.edu.au/fellows/essential-pain-management/pdfs/EPM-Manual-2012-04-19.pdf

Málek J., Ševčík P a kol. Léčba pooperační bolesti, 3. upravené a doplněné vydání. Mladá Fronta, Praha, 2014

Hakl M. a kol. Léčba bolesti. Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. Mladá fronta, 2011

Opavský J. Léčba bolesti. Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. Maxdorf, 2011

Rokyta R a kol. BOLEST A JAK S NÍ ZACHÁZET. Učebnice pro nelékařské zdravotnické obor. yGrada Publishing, a.s., 2009

 

Metody výuky
Poslední úprava: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (29.09.2017)

Kurz se sestává z části teoretické přednášené lektory a z diskuze, která je určena k získání praktických aplikací a zpětné vazby k dané problematice.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (29.09.2017)

Zápočet: minimálně 80% účast na kurzu, aktivní přístup k problematice během diskuzní části, úspěšné napsání závěrečného testu

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (29.09.2017)

Kurz je koncipován jako 5krát 2 hodiny, vždy s odstupem 2 týdnů.

  1. Úvod, vstupní test (k sebehodnocení), co je bolest a proč bychom ji měli léčit - 2 příklady (brain storming), klasifikace bolesti

  2. Fyziologie a patofyziologie bolesti, přehled léčby, analgetika - kasuistiky, diskuse

  3. Organizace léčby bolesti, Překážky a bariéry v léčbě bolesti - diskuse

  4. Kasuistiky - rozdělení do skupin, společná diskuse

  5. Zhodnocení, závěrečný test, zpětná vazba, zápočet

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (29.09.2017)

Obor magisterské studium všeobecné lékařství nebo bakalářské studium ošetřovatelství všeobecná sestra či RHB

Ukončený 3. (studium ošetřovatelství) či 4. ročník (magisterské studium) studia

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (29.09.2017)

Obor magisterské studium všeobecné lékařství nebo bakalářské studium ošetřovatelství všeobecná sestra či RHB

Ukončený 3. (studium ošetřovatelství) či 4. ročník (magisterské studium) studia

Zájem o probíranou problematiku

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK