PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kurz golfu - CVOL0061
Anglický název: Golf course
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (12)
letní:neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: 6
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Přemysl Žák
Patří mezi: AVSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
BDH-VP-1 (ZÁPIS)
BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-1 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVSK-VP-1 (ZÁPIS)
BVSK-VP-2 (ZÁPIS)
BVSK-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-1 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZK-VP-1 (ZÁPIS)
BVZK-VP-2 (ZÁPIS)
BVZK-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-1 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Přemysl Žák (26.08.2018)
Cena kurzu: 650,-Kč/semestr – částku uhradíte v hotovosti při první hodině na recepci golfového klubu. Cena zahrnuje: půjčení holí, trenéra golfu z řad pedagogů ÚTV 2. LF UK, tréninkové míčky, tréninkové zázemí GK Hodkovičky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Přemysl Žák (26.08.2018)

Aktivní 80% účast ve výuce + závěrečné zkoušky

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Přemysl Žák (26.08.2018)

Kölbing,Steinfurth,Krátká a dlouhá hra,České Budějovice,Kopp,2006/04

Kučera Jakub,Cesta k perfektnímu švihu,České Budějovice,Kučera,2011

Golfová pravidla,ČGF,2016-19

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Přemysl Žák (26.08.2018)

* Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích - zimní semestr
1 praktická výuka GC Hodkovičky 15:30 17:00 úterý 2.10.2018
2 - 13 hodina na stejném místě ve stejný čas
 
Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích - letní semestr
1 praktická výuka GC Hodkovičky 15:30 17:00 úterý 26.2.2019 - 2h
2- 14 hodina na stejném místě ve stejný čas

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Přemysl Žák (26.08.2018)

Kurz je určený všem, kteří se chtějí dokonale seznámit s golfovými základy. Během výuky studenti získají základní teoretické i praktické informace o golfové hře (golfový postoj, držení hole, golfový švih, krátká hra, dlouhá hra…).

Výuka je přípravou na kurz s možností získání Osvědčení pro hru na golfovém hřišti a doporučením členství v klubech ČGF.

Pozn.: v případě zájmu je možné v rámci letního kurzu v Dobronicích si vyzkoušet hru -po získání Osvědčení ... -na hřištích : Bechyně,Písek,Hluboká,Alenina Lhota

Zkouška - student na základě prokázaných dovedností z výuky absolvuje písemný on-line test z pravidel, teorie chování, etikety a praktickou zkoušku hry na golfovém hřišti s doprovodem - učitelem ÚTV 2. LF UK.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Přemysl Žák (26.08.2018)

Kurz je z důvodu pronájmu hřiště zpoplatněn částkou 650,-Kč /semestr

Pokyny k platbě:
částku uhradíte v hotovosti při první hodině na recepci golfového klubu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK