PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK - CVOL0045
Anglický název: Rescue Course - obtaining a license: Water Rescue - Lifeguard
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 10
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PaedDr. Kvetoslava Skálová
Patří mezi: AVSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVSK-VP-2 (ZÁPIS)
BVSK-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZK-VP-2 (ZÁPIS)
BVZK-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)
Místo konání předmětu: Sportovní centrum UK, Bruslařská 10, Praha 10 - bazén a velká zasedací místnost. Teorie a praxe - záchrana tonoucího a první pomoc společně s nácvikem specifických záchranářských dovedností v bazénu. Termín bude upřesněn. Výuku tělesné výchovy zajišťuje ústav tělesné výchovy 2. lékařské fakulty. Všechny potřebné informace naleznete na stránkách ústavu: https://www.lf2.cuni.cz/ustav-telesne-vychovy-2-lf-uk
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

Podmínky pro udělení zápočtu:


* a) aktivní účast na přímé výuce ve čtvrtek 16.30 - 18.00 ve dnech 21.2., 28.2., 7.3. a 14.3.2019 .

* b) aktivní účast na výuce 21.2. -14.3. 2019  - 100% účast

* c) teoretické prověření znalostí - test

* d) praktické prověření - praktická zkouška

* e) absolvovaná zkouška z první pomoci a z anatomie před zahájením kurzu

* f) pro absolvování tohoto kurzu je povinné vlastní vybavení - šnorchl a maska, potápěčské ploutve

Neúspěšné složení závěrečných zkoušek na Lincenci PLAVČÍK - ZÁCHRANÁŘ není překážkou pro udělení zápočtu za tento kurz.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

Doporučená literatura:

  1. KAUFMAN, J., Záchranář-první pomoc. 2. vyd. Praha: VZS ČČK,  2007. 72 s.

  2. MILER,T., Záchranář - bezpečnost a záchrana u vody. Praha: VZS ČČK, 2008. 94 s.

    MILER, T. a kolektiv,  Prevence, bezpečnost a záchrana u vody, Praha : Falon 2016

     

     

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

Podmínky pro udělení zápočtu a složení závěrečné zkoušky:


* a) aktivní účast na přímé výuce ve čtvrtek 16.30 - 18.00hod  - data budou upřesněna podle termínu zkoušky

* b) aktivní účast na výuce 21.2.-14.3. 2019 - 100% účast

* c) teoretické prověření znalostí - test

* d) praktické prověření - praktická zkouška

* e) absolvovaná zkouška z první pomoci před zahájením kurzu a zkouška z anatomie

Neúspěšné složení závěrečných zkoušek na Lincenci PLAVČÍK - ZÁCHRANÁŘ není překážkou pro udělení zápočtu.

 

Závěrečné zkoušky:

Plavání - praxe:                                                                                                                                                   

                    400 m zvoleným plaveckým způsobem , z toho prvních 200m v čase do 4:15.

                    25 m pod vodou. V závěru úseku /20-25m/ sebrat 1 puk, který je umístěn 

                    v hloubce 1,80-3 m.

Záchrana tonoucích - praxe:

                    100 m tažení tonoucího. Lze střídat způsoby, "tonoucí" se nesmí žádnou

                    částí těla dotknout dna bazénu.

                    Záchranná akce  -  kročný způsob skoku - naplavání  10 - 20m - americký způsob            

                    narovnání  tonoucího - tažení ke břehu - vytažení na vysoký okraj bazénu za pomoci  

                    páteřní desky.

                    50 m - záchrana modelu. Model je umístěn na hranici 25 m /na 25 m bazénu max.

                    2 m od stěny/, v hloubce 1,80-3 m. Záchrance sám volí způsob skoku a plave

                    k modelu volným způsobem s hlavou stále nad vodou

                   Záchranná akce s pásem.  Zachránce provádí záchranu pomocí pásu po uplavání

                   minimálně 23 m. Způsob provedení záchrany /L 6,první dva způsoby/ volí podle 

                   polohy tonoucího. Po úplné stabilizaci tonoucího obličejem nahoru, provádí 

                   simulaci resuscitace s komentářem. Akci provádí do doby přerušení ze strany zkoušejícího.           

Potápění - Praxe

                   100 m plavání s ABC s podplaváním čtyř  2 metrových pásem, v čase do 1:40, bez doteku drah vymezující pásmo.

 

Bezpečnost a záchrana u vody - teorie - test.       

 

První pomoc -teorie a praxe dle zadání vyučujícího.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (08.10.2018)

 Hodiny jsou určeny pouze pro plavce, kteří ovládají všechny plavecké způsoby, základní obrátky a skoky do vody a zvládnou uplavat jedním způsobem 200m do 4:10 min a následně dalších 200m bez měření času

 Teorie: historie a současný stav vodního záchranářství v Českých zemích, vzdělávací programy, prevence I., taktika záchranáře I., záchrana tonoucích, základy hydrologie pro vodní záchranáře, využití základní potápěčské výstroje v práci záchranáře, poranění páteře ve vodě, záchranářský sport, závěrečný test pro získání licence.

 Praxe:
* Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích
* Osobní zásah I.
* Využití základní potápěčské výstroje při záchraně
* Poranění páteře ve vodě
* Příprava pro absolvování závěrečných zkoušek a zkoušky

 

Bloková výuka ve dnech   -   termín 5. - 7. 4. 2019

 

 

 

 

 

Pátek

 

 

15,45   Sraz

ve vstupní hale

16,00 - 18,00/B/

Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích

19,00 - 20,30/U/

Historie a současný stav  vodního záchranářství

Sobota

7,00 - 9,00/B/

Speciální

plavecká

 průprava pro záchranu tonoucích,

osobní zásah

9,30 - 10,30/U/

Prevence

a taktika

10,30 - 11,30/U/

 Hydrologie

 pro záchranáře

 

 

13,00 - 16,00/B/

Osobní zásah,

záchranné    

pomůcky,

 používání  

základní

potápěčské 

 výstroje

16,30 - 18,30/U/

Poranění páteře

ve vodě

Informace o závěrečných zkouškách z první pomoci

Neděle 

8,00 - 9,30,00/B/

Poranění páteře

ve vodě

9,30 - 12,00/B/

Závěrečné zkoušky

 

 

13,00 - 14,00/U/

Závěrečné zkoušky

 

 

B - plavecký bazén   U - učebna

 

!!! Pozor, součástí výuky je plavání a potápění se základní potápěčskou výstrojí ( maska, šnorchl a potápěčské ploutve). Výstroj si přineste vlastní !!!

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

Hodiny jsou určeny pouze pro plavce, kteří ovládají 3 plavecké způsoby (znak, prsa a kraul),  základní obrátky, základní skoky do vody a zvládnou uplavat jedním způsobem 200m do 4:15 min a následně dalších 200m bez měření času.

Student musí mít absolvovanou zkoušku z první pomoci před zahájením kurzu.

Poznámky: kurzovné - 1750,-Kč/ student - platí se měsíc před zkouškami, dle pokynů uvedených na webových stránkách ústavu tělesné výchovy 2.LF UK Praha

Povinná vlastní potapěčská výbava -  maska, šnorchl a potápěčské ploutve.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK