PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz I. pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK - CVOL0044
Anglický název: Preparatory course I. for obtaining a license: Water Rescue - Lifeguard
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/28 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 10
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PaedDr. Kvetoslava Skálová
Patří mezi: AVSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
BDH-VP-1 (ZÁPIS)
BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-1 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVSK-VP-1 (ZÁPIS)
BVSK-VP-2 (ZÁPIS)
BVSK-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-1 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZK-VP-1 (ZÁPIS)
BVZK-VP-2 (ZÁPIS)
BVZK-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-1 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)
Zdokonalení plaveckých dovedností a nácvik praktických činností nutných pro získání licence vodního záchranáře - plavčíka. Samozřejmostí je nácvik dopomoci unavenému plavci a základy záchrany tonoucího. Výuku tělesné výchovy zajišťuje ústav tělesné výchovy 2. lékařské fakulty. Všechny potřebné informace naleznete na stránkách ústavu: https://www.lf2.cuni.cz/ustav-telesne-vychovy-2-lf-uk
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

Zápočet.

Aktivní účast na výukových jednotkách v rozsahu 12 prezencí.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

BĚLKOVÁ,T. Didaktika plavecké výuky. 2. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1994. s.105, ISBN 80-7066-837-7. kromě kap. "Plavání" kojenců, Plavecká výuka batolat.
BĚLKOVÁ,T. et.al. Plavání. Zdokonalovací plavecká výuka. l. vyd. Praha : Svoboda, 1998. 47 s. ISBN 80-205-0550-4.
BĚLOHLÁVEK, J., HOFER, Z. Abeceda záchrany "D" (plavání). 1. vyd. Praha : VZS ČČK, 1992. 108 s. pouze kapitoly 7. až 10.
ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2001, 132 s. ISBN 80-247-9049-1.
HOFER, Z. a kol. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 100 s. ISBN 80-246-0169-9.
HOCH, M. et.al. Plavání (Teorie a didaktika). 1.vyd. Praha : SPN, 1983. 171 s.
MILER, T. Záchranář-bezpečnost a záchrana u vody. 2. vyd. Praha : VZS ČČK, 1999. 63 s. ISBN 80-902805-0-1.

Metody výuky
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

* Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK - zimní semestr 2018/19
1 teoretická + praktická výuka BAZÉN -SC UK Hostivař  čtvrtek16:30 18:45 2h 4.10.2018
2 praktická výuka BAZÉN -SC UK Hostivař 16:30 18:00 čtvrtek 11.10.2018 2h
3 praktická výuka BAZÉN -SC UK Hostivař 16:30 18:00 čtvrtek 18.10.2018 2h
4 praktická výuka BAZÉN -SC UK Hostivař 16:30 18:00 čtvrtek 25.10.2018 2h
5 praktická výuka BAZÉN -SC UK Hostivař 16:30 18:00 čtvrtek 1.11.2018 2h
6 praktická výuka BAZÉN -SC UK Hostivař 16:30 18:00 čtvrtek 8.11.2018 2h
7 praktická výuka BAZÉN -SC UK Hostivař 16:30 18:00 čtvrtek 15.11.2018 2h
8 praktická výuka BAZÉN -SC UK Hostivař 16:30 18:00 čtvrtek 22.11.2018 2h
9 praktická výuka BAZÉN -SC UK Hostivař 16:30 18:00 čtvrtek 29.11.2018 2h
10 praktická výuka BAZÉN -SC UK Hostivař 16:30 18:00 čtvrtek 6.12.2018 2h
11 praktická výuka BAZÉN -SC UK Hostivař 16:30 18:00 čtvrtek 13.12.2018 2h
12 praktická výuka BAZÉN -SC UK Hostivař 16:30 18:00 čtvrtek 20.12.2018 2h
13 praktická výuka BAZÉN -SC UK Hostivař 16:30 18:00 čtvrtek 3.1.2019 2h
14 praktická výuka + zpětná vazba BAZÉN -SC UK Hostivař 16:30 18:45 čtvrtek 10.1.2019 3h


Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

Hodiny jsou určeny pouze pro plavce, kteří zvládnou jedním způsobem zaplavat 100m nejhůře za 2:15min.

V těchto hodinách probíhá výuka dalších plaveckých způsobů, obrátek, skoků do vody, plavání s ploutvemi, plavání pod vodou, plavecké tréninky a plavecké dovednosti pro dopomoc unavenému plavci a základy záchrany tonoucího.
 
V závěru kurzu probíhá plavecký test, který spočívá v souvisle zaplavaných 400m jedním způsobem, z toho prvních 200m by mělo být do 4 minut. NENÍ PODMÍNKOU PRO UDĚLENÍ ZÁPOČTU.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

Přihlásit se mohou studenti, kteří zvládnou uplavat 100m pod 2:15 min.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK