PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Redukční a rekondiční kurz I. - CVOL0042
Anglický název: Reducing and fitness course I.
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: 15
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PaedDr. Hana Milerová
doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Patří mezi: BDH-VP-1 (ZÁPIS)
BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-1 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVSK-VP-1 (ZÁPIS)
BVSK-VP-2 (ZÁPIS)
BVSK-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-1 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZK-VP-1 (ZÁPIS)
BVZK-VP-2 (ZÁPIS)
BVZK-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-1 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (18.02.2019)
15h vedených ÚV a 25h vedených ÚTV bloková výuka + 2 - 4h/týden individuální trénink Místo konání předmětu: 3. LF UK v Praze, Ruská, Praha 10 a Sportovní centrum UK, Bruslařská 10, Praha 10. Kurz nabízí kromě vážení, měření tělesného tuku a základního měření stěžejních tělesných obvodů i sestavení tréninkového plánu na základě funkční diagnostiky. Samozřejmostí jsou aerobní pohybové formy. Zároveň budou účastníci seznámeni se zásadami správného stravování a sestavením jídelníčku. Opakovaný zápis předmětu v daném akademickém roce není možný.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (18.02.2019)

Cíle předmětu vycházejí z programu WHO - Zdraví pro všechny do 21.století a Národního programu zdraví.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (18.02.2019)

Aktivnví účast ve výuce, 80 % prezence na praktických cvičeních, 100% účast na všech měřeních a seminářích, odevzdat měření v kopii + 2 x týdenní jídelníček.

 

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (18.02.2019)

1. Podpora zdraví ? poznatky a praxe. IZPE, 2003. http:ipvz.cz/škola veřejného zdravotnictví/materiály izpe/rok 2003
http://www.ipvz.cz/kontakty.asp?item=1072&xid=162
2. Zdraví 21. Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie. Zdraví pro všechny ve 21. století. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2004. 160 s. ISBN 80-85047-33-0. NO7700, projekt VaV. http://www.ped.muni.cz/z21/holcik.htm
3. Ondok, J.P.: Zdraví a péče o zdraví. V. Ondok, J.P.:Bioetika. Trinitas, 1999, s. 35-40
4. Lemon 3.+ 4. díl,: Učební texty, IDVPZ Brno, 1997.
5. Kozierová, B.: Ošetrovatelstvo. 1.a 2. díl (kapitoly o zdraví), Osveta, Martin 1995.
6. Prevence v primární péči. Materiály WHO, SZÚ, Praha 2002.
7. Národní program zdraví. Dlouhodobá strategie. MZ ČR, Praha 1995.
8. Zdravotnické noviny, Sestra, Diagnóza - aktuálně - články o zdraví
9. Nešpor, K., Csémy, L.: Alkohol, drogy a vaše dítě. Besip. Praha 1997.
10. Provazník, K., a kol.: Manuál Prevence v lékařské praxi 1. - 10. díl. SZÚ, Praha 1998-2004. 
11. Wasserbauer, S. a kol.Výchova ke zdraví. 2. vyd. SZÚ Praha. 2000.
12. Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Grada-Avicenum, Praha 1994. IBSN 80-7169-121-6 
13. Kebza,V., Šolcová, I.: Syndrom vyhoření - funkční porucha. SZÚ Praha. 1998. ISBN 80-7071-099-3

* Internetové odkazy
www.mzcr.cz <http://www.mzcr.cz>
www.szu.cz <http://www.szu.cz>
www.alergie.cz <http://www.alergie.cz>
www.ochranasester.cz <http://www.ochranasester.cz>
www.dokurte.cz
www.nekurak.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (18.02.2019)

Přednášky, semináře, praktika.

REDUKČNÍ A REKONDIČNÍ KURZ  3. LF UK

100% účast na teoretických seminářích, 80% aktivní účast na praktickcý semináších, absolvované vstupní a výstupní měření tělesného složení metodou bioimpedance, odevzdání 2 týdenních jídelníčků

 

Studenti budou mít zpracovaný cvičební plán na 10 lekcí (90minut) v domácím prostředí.

Měření tělesného složení metodou bioimpedance - proběhne v daných časech na ÚH - oddělení pro studium výživy, budova děkanátu, Ruská 87, Praha 10 

6. patro, dv.č.625, Mgr. D. Hrnčířová

Praktický trénink - proběhne na SC UK Hostivař, Bruslařská 10, Praha 10 - sál A2.

V případě praktické výuky je nutné mít s sebou sportovní oblečení a obuv do přírody i vnitřních prostor.

 

Rozvrh:

pondělí 25. 2. - 17.15 - 18.45 teorie - učebna 525, 3. LF UK

pondělí 4. 3.  -  17.00 - 18.30 teorie - učebna 525, 3. LF UK

pondělí 11. 3. -  17.00 - 18.30 teorie - učebna 525, 3. LF UK

Od pondělí 18. 3. - 20. 5. pravidelně praktická výuka

17.00 - 18.30 praxe - SC UK Hostivař, Bruslařská 10, Praha 10 - A2

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (18.02.2019)

Aktivnví účast ve výuce, 80 % prezence na praktických cvičeních, 100% účast na všech měřeních a seminářích, odevzdat měření v kopii + 2 x týdenní jídelníček.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (18.02.2019)

Kurz je zaměřen na rekondici a redukci váhy včetně dodržování správné životosprávy v průběhu kurzu na základě teoretických seminářů o výživě. Spojení teorie s praxí.


Teorie - zdravá výživa a pitný režim, prevence úrazů při posilování a aerobních aktivitách, psychofyziologické následky nedostatku pohybu, optimální tělesná hmotnost a obezita, sporttestery.


Praxe - 2x bioimpedance + konzultace, vstupní a závěrečná měření, sestavení individuálních tréninkových plánů, sestavení jídelníčků + zpětná kontrola jejich dodržování, sportestery a zátěžové testy, 20h posilování a aerobních aktivit s vedením, 10h individ. tréninků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK