PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zdravý životní styl - CVOL0040
Anglický název: Health promotion
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: 15
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PaedDr. Hana Milerová
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Patří mezi: BDH-VP-1 (ZÁPIS)
BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-1 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-1 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-1 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (04.03.2019)
Kurz seznamuje s pravidly zdravého životního stylu a nabízí vhodné pohybové aktivity. Teoretická část se koná na 3. LF UK v Praze, Ruská, Praha 10 a praktická část v SC UK Hostivař, Bruslařská 10, Praha 10 - bazén a velká zasedací místnost. V rámci zdravého životního stylu budou studenti seznámeni s širokým spektrem sportovních aktivit a teoreticky seznámeni s jejich pozitivy i kontraindikacemi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (04.03.2019)

Nabídnout a seznámit s možnostmi pohybových aktivit, které může student zařadit do svého denního či týdenního programu v rámci volnočasových aktivit.

Seznámit s pravidly správného stravování, zvláště pro zdravotníky pracující v třísměnném provozu. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (04.03.2019)

Splnění 80% docházky. 

 

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (04.03.2019)

1. Podpora zdraví ? poznatky a praxe. IZPE, 2003. http:ipvz.cz/škola veřejného zdravotnictví/materiály izpe/rok 2003
http://www.ipvz.cz/kontakty.asp?item=1072&xid=162
2. Zdraví 21. Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie. Zdraví pro všechny ve 21. století. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2004. 160 s. ISBN 80-85047-33-0. NO7700, projekt VaV. http://www.ped.muni.cz/z21/holcik.htm
3. Ondok, J.P.: Zdraví a péče o zdraví. V. Ondok, J.P.:Bioetika. Trinitas, 1999, s. 35-40
4. Lemon 3.+ 4. díl,: Učební texty, IDVPZ Brno, 1997.
5. Kozierová, B.: Ošetrovatelstvo. 1.a 2. díl (kapitoly o zdraví), Osveta, Martin 1995.
6. Prevence v primární péči. Materiály WHO, SZÚ, Praha 2002.
7. Národní program zdraví. Dlouhodobá strategie. MZ ČR, Praha 1995.
8. Zdravotnické noviny, Sestra, Diagnóza - aktuálně - články o zdraví
9. Nešpor, K., Csémy, L.: Alkohol, drogy a vaše dítě. Besip. Praha 1997.
10. Provazník, K., a kol.: Manuál Prevence v lékařské praxi 1. - 10. díl. SZÚ, Praha 1998-2004. 
11. Wasserbauer, S. a kol.Výchova ke zdraví. 2. vyd. SZÚ Praha. 2000.
12. Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Grada-Avicenum, Praha 1994. IBSN 80-7169-121-6 
13. Kebza,V., Šolcová, I.: Syndrom vyhoření - funkční porucha. SZÚ Praha. 1998. ISBN 80-7071-099-3

* Internetové odkazy
www.mzcr.cz <http://www.mzcr.cz>
www.szu.cz <http://www.szu.cz>
www.alergie.cz <http://www.alergie.cz>
www.ochranasester.cz <http://www.ochranasester.cz>
www.dokurte.cz
www.nekurak.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (04.03.2019)

Praktické  a teoretické semináře.

Pohybové aktivity v SC UK Hostivař.

 V případě praktické výuky je nutné mít s sebou sportovní oblečení a obuv do přírody, vnitřních prostor nebo plavky dle uvedeného rozvrhu.

Aktivnví účast ve výuce a 80 % prezence. 

 

 

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (04.03.2019)

Aktivní účast ve výuce, minimálně 80% prezence.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (04.03.2019)

Volitelný kurz má za cíl pomoci budoucím zdravotníkům zvládat zátěž třísměnného provozu a předejít tak poruchám z nepravidelného životního rytmu (stravovací návyky, pohybové aktivity, relaxace).
Teorie - zdravá výživa a pitný režim, solení, výživa při sportu, psychohygiena.
Tělesná aktivita - flexi bars, fit balls, over balls, Bosu, orientační běh, chůze, nordic walking (práce s mapou v přírodě - Hostivařský park), plavání a aqua-fitness, posílování bez pomůcek, s pomůckami a v posilovně, balanční a kompenzační cvičení, overbaly, powerjoga, strečink a jeho formy, body and mind, relaxace.

 

                     ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL - ak. rok 2018/19 - letní semestr  
       
datum čas téma, vyučující místo
07.03.2019 17,00 - 20,00 sál A2: 17.00 - 18.20 Fit balls, Flexi bars SC UK Hostivař, Bruslařská 10, Pha 10
    sál A1: 18.30 - 20.00 posilování, Bosu, strečink sraz ve vstupní hale SC UK Hostivař
    S sebou: sportovní oblečení a obuv indoor, nápoj, vlastní malý zámek  
       
08.03.2019 17,00 - 20,00 Doc. Rambousková - zásady srávné výživy 331
       
11.04.2019 17,00  - 20,00 sál A2: 17.00 - 17.45 Over balls, 17.45 - 19.00 Terapeutická yoga SC UK Hostivař, Bruslařská 10, Pha 10
    sál A1: 19.00 - 20.00 Flow tonic a strečink sraz v tělocvičně
    S sebou: sportovní oblečení a obuv indoor, nápoj, vlastní malý zámek  
       
12.04.2019 17,00 - 20,00 MUDr. Marie Nejedlá - SZÚ (solení, pitný režim) 331
       
25.04.2019 17,00 - 20,00 bazén: 17.00 - 17.50 Aqua fitness SC UK Hostivař, Bruslařská 10, Pha 10
    18.00 - 20.00 Nordic Walking a běh (v případě nepřízně počasí - KKT) sraz v bazénu
    S sebou: venkovní sportovní oblečení , plavky, ručník mýdlo a nápoj  
       
26.04.2019 17,30 - 20,30 Mgr. Tamara Starnovská, Ph.D. - zdravá výživa a třísměnný provoz 331
       
17.05.2019 15,00 - 19,30 velká zasedací místnost 15.00 - 16.00 orientace v mapě, teorie k OB SC UK Hostivař, Bruslařská 10, Pha 10
    16.00 - 19.30 Orientančí běh  sraz ve vstupní hale SC UK Hostivař
    S sebou: venkovní sportovní oblečení a obuv, nápoj   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK