PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Zdravý životní styl - CVOL0040
Anglický název: Health promotion
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 15
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PaedDr. Hana Milerová
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Patří mezi: BDH-VP-1 (ZÁPIS)
BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-1 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-1 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-1 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Kurz seznamuje s pravidly zdravého životního stylu a nabízí vhodné pohybové aktivity. Teoretická část se koná na 3. LF UK v Praze, Ruská, Praha 10 a praktická část v SC UK Hostivař, Bruslařská 10, Praha 10 - bazén a velká zasedací místnost. V rámci zdravého životního stylu budou studenti seznámeni s širokým spektrem sportovních aktivit a teoreticky seznámeni s jejich pozitivy i kontraindikacemi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Nabídnout a seznámit s možnostmi pohybových aktivit, které může student zařadit do svého denního či týdenního programu v rámci volnočasových aktivit.

Seznámit s pravidly správného stravování, zvláště pro zdravotníky pracující v třísměnném provozu. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Splnění 80% dochzky. 

 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

1. Podpora zdraví ? poznatky a praxe. IZPE, 2003. http:ipvz.cz/škola veřejného zdravotnictví/materiály izpe/rok 2003
http://www.ipvz.cz/kontakty.asp?item=1072&xid=162
2. Zdraví 21. Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie. Zdraví pro všechny ve 21. století. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2004. 160 s. ISBN 80-85047-33-0. NO7700, projekt VaV. http://www.ped.muni.cz/z21/holcik.htm
3. Ondok, J.P.: Zdraví a péče o zdraví. V. Ondok, J.P.:Bioetika. Trinitas, 1999, s. 35-40
4. Lemon 3.+ 4. díl,: Učební texty, IDVPZ Brno, 1997.
5. Kozierová, B.: Ošetrovatelstvo. 1.a 2. díl (kapitoly o zdraví), Osveta, Martin 1995.
6. Prevence v primární péči. Materiály WHO, SZÚ, Praha 2002.
7. Národní program zdraví. Dlouhodobá strategie. MZ ČR, Praha 1995.
8. Zdravotnické noviny, Sestra, Diagnóza - aktuálně - články o zdraví
9. Nešpor, K., Csémy, L.: Alkohol, drogy a vaše dítě. Besip. Praha 1997.
10. Provazník, K., a kol.: Manuál Prevence v lékařské praxi 1. - 10. díl. SZÚ, Praha 1998-2004. 
11. Wasserbauer, S. a kol.Výchova ke zdraví. 2. vyd. SZÚ Praha. 2000.
12. Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Grada-Avicenum, Praha 1994. IBSN 80-7169-121-6 
13. Kebza,V., Šolcová, I.: Syndrom vyhoření - funkční porucha. SZÚ Praha. 1998. ISBN 80-7071-099-3

* Internetové odkazy
www.mzcr.cz <http://www.mzcr.cz>
www.szu.cz <http://www.szu.cz>
www.alergie.cz <http://www.alergie.cz>
www.ochranasester.cz <http://www.ochranasester.cz>
www.dokurte.cz
www.nekurak.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Alena Hilbert, M.A. (17.04.2018)

Praktické  a teoretické semináře.

Pohybové aktivity v SC UK Hostivař.


 

ROZVRH PŘEDMĚTU  - PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ

den termín čas obsah  garant  pracoviště místo s sebou
 čtvrtek  1.3.2018 17.00 - 20.00

 

teorie a praxe

     

 

PaedDr. H. Milerová
Mgr. A. Hilbertová

               
ÚTV  

 

sraz ve vstupní hale SC UK  

                     

sportovní oblečení a obuv 
 pátek  2.3.2018 17.00 - 20.00  teorie 

PhDr. H. Svobodová, PhD 

 ÚO 327  
 čtvrtek  5.4.2018  17.00 - 20.00 teorie a praxe

PaedDr. H. Milerová
Mgr. A. Hilbertová

 ÚTV  SC UK - bazén + A1,A3 -  plavky a sportovní oblečení a obuv ven i dovnitř
 pátek  6.4.2018 17.00 - 20.00  teorie  PhDr. H. Svobodová, Ph.D  ÚO  327  
 čtvrtek 19.4.2018 17.00 - 20.00 teorie a praxe                                             
PaedDr. H. Milerová
Mgr. A. Hilbertová

                                      
 ÚTV  SC UK - A1,A3  sportovní oblečení a obuv
 pátek 20.4.2018 17.30 - 20.30 teorie  PhDr. H. Svobodová, Ph.D  ÚO 327  
 pátek 11.5.2018  15.00 - 19.30 praxe

PaedDr. H. Milerová
Mgr. A. Hilbertová


 ÚTV SC UK  venkovní sportovní oblečení a obuv 
               
     

  

       


 V případě praktické výuky je nutné mít s sebou sportovní oblečení a obuv do přírody, vnitřních prostor nebo plavky dle uvedeného rozvrhu.

Aktivnví účast ve výuce a 80 % prezence. 

 

 

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Aktivní účast ve výuce, minimálně 80% prezence.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Volitelný kurz má za cíl pomoci budoucím zdravotníkům zvládat zátěž třísměnného provozu a předejít tak poruchám z nepravidelného životního rytmu (stravovací návyky, pohybové aktivity, relaxace).
Teorie - zdravá výživa a pitný režim, solení, výživa při sportu, psychohygiena.
Praxe - sportestry a informativní zátěžový test, outdoor - trénink, jogging, plavání, aqua - fitness, fitness - box, aerobní aktivity, posilovna, golf, lezení, squash, tenis, autogenní trénink a relaxace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK