PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe v semestru III. - CVO028P2
Anglický název: Clinical practice III.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/200, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Tereza Bakusová
Mgr. Eva Neprašová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Odborná praxe ve 3. semestru probíhá na odděleních interního typu. Navazuje tématicky na Ošetřovatelské postupy ve 3. semestru. V průběhu praxe jsou studenti zařazeni do multidisciplinárního týmu, pracují pod vedením mentorky a pod pod metodickým a odborným vedením vyučujících Ústavu ošetřovatelství.
Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (16.07.2021)
Cíl předmětu

Cílem je:

  • získání a upevnění praktických dovedností , se kterými se studenti seznámili v předmětu Ošetřovatelské postupy III
  • upevnění praktických dovedností z  1. ročníku studia
  • splnění individálních vzdělávacích cílů formulovaných studentem
Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (21.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu

odeslání plánu směn vyučující z ÚO nejpozději do 13.12.2023

splnění praxe v rozsahu 200 hodin

160 hodin - kontaktní praxe  (156 hodin – přímé péče + 4 hodiny – úvod a reflexe OPSV),  každá směna potvrzena v logbooku

40 hodin – nekontaktní  praxe  - zpracovává se průběh a reflexe každé proběhlé směny, která slouží studentovi/mentorce/vyučující ÚO (odesílá se mentorce a vyučující ÚO mailem do 24 hodin po ukončení směny)

písemné zprávy z každé služby (odeslané mentorce a vyučující v jedné zprávě jako příloha mailem do 24 hodin).

úspěšné absolvování prověření praktických dovedností  ve stanovených termínech - praktické zkoušení bude probíhat v nemocnicích po absolvování 120 hodin praxe.  Termíny budou upřesněny.

pozitivní hodnocení v logbooku od mentorky - tzn. hodnocení neobsahuje v žádné z položek nedostatečnou.

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (27.09.2023)
Literatura

Vytejčková, . a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha, Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4

Vytejčková, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Praha, Grada Publishing 2013. ISBN 978-80-247-3420-0

Vytejčková, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. Praha, Grada Publishing 2013. ISBN 978-80-247-3421-7

Workman, B. A., Bennett, L.A. Klíčové dovednosti sester. Praha: Grada . 2006

 

Další literatura dle zaměření pracoviště 

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (27.07.2023)
Metody výuky

praxe

individuální studium

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (27.07.2023)
Sylabus

Procvičování dovedností získaných v 1. ročníku  a v zimním semestru 2.ročníku studia 

 

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (27.07.2023)
Vstupní požadavky
Podmínkou plnění praxe je dodržení předmětové návaznosti, tzn. úspěšné splnění předmětů Odborná praxe v semestru I., II., Prázdninová praxe I., Ošetřovatelské postupy I., II., Teorie ošetřovatelství I.,II.
Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (27.07.2023)
Podmínky zakončení předmětu

odeslání plánu směn vyučující z ÚO nejpozději do 13.12.2023

splnění praxe v rozsahu 200 hodin

160 hodin - kontaktní praxe  (156 hodin – přímé péče + 4 hodiny – úvod a reflexe OPSV),  každá směna potvrzena v logbooku

40 hodin – nekontaktní  praxe  - zpracovává se průběh a reflexe každé proběhlé směny, která slouží studentovi/mentorce/vyučující ÚO (odesílá se mentorce a vyučující ÚO mailem do 24 hodin po ukončení směny)

písemné zprávy z každé služby (odeslané mentorce a vyučující v jedné zprávě jako příloha mailem do 24 hodin).

úspěšné absolvování prověření praktických dovedností  ve stanovených termínech - praktické zkoušení bude probíhat v nemocnicích po absolvování 120 hodin praxe.  Termíny budou upřesněny.

pozitivní hodnocení v logbooku od mentorky - tzn. hodnocení neobsahuje v žádné z položek nedostatečnou.

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (27.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK