PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Výběrová praxe dle zájmu studenta - CVO016P3
Anglický název: Selective practice according to the student's interest
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/80, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Holubová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (13.09.2022)
Předmět navazuje na Odborné praxe v semestru I - V na odděleních dle zájmu studenta.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (13.09.2022)

Cílem praxe je získání vědomostí a dovedností  v péči o pacienty na odděleních, kde dosud praxe neprobíhala.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (13.09.2022)

Kapounová, G.: Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha, Grada Publishing, 2007, ISBN 978-80-247-1830-9

Pachl, J., Roubík, K.: Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Praha, Karolinum, 2003, ISBN 80-246-0479-5

Vytejčková, R. a kol.: Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I., Praha, Grda Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3419-4

Vytejčková, R. a kol.: Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II., Praha, Grada Publishing, 2013, ISBN 978-80-247-3420-0

Vytejčková, R. a kol.: Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III., Praha, Grada Publishing, 2013, ISBN  978-80-247-3421-7

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (13.09.2022)

Praxe

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (13.09.2022)

Student  zasílá z každého dne praxe krátkou zprávu (rozsah A3) a vypracuje závěrečnou zprávu v rozsahu  dvou stran A4.

Student má pozitivní hodnocení sestrou mentorkou.

Student splnil praxi v rozsahu 80 hodin.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (13.09.2022)

Komplexní oš. péče o nemocné na vybraném typu oddělení.

Praxe může probíhat na oddělení onkologickém, infekčním, rehabilitačním, ORL, očním, transfúzním, radiodiagnostickém(CT), atd.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (13.09.2022)

Student úspěšné splnil Odbornou praxi v semestru I - V.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK