PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Paliativní péče - CVO010P3
Anglický název: Paliative care
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Ledererová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (29.09.2021)
Předmět uvádí studenty do problematiky péče o pacienty s komplexními potřebami, které vznikají v souvislosti se závažným zdravotním postižením, chronickým či život ohrožujícím onemocněním a poskytováním péče na konci života. Navazuje na znalosti a dovednosti získané v předchozím studiu ošetřovatelských, klinických a humanitních předmětů a poskytuje hlubší vhled do posouzení stavu pacientů a poskytování holistické péče při zvládání nepříjemných tělesných, psychických, sociálních a spirituálních symptomů, stejně jako systému podpory rodiny a blízkých pacienta ve všech fázích nemoci, v době umírání a po smrti.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (10.11.2021)

1. O. Connor, M., Aranda, S.: Paliativní péče pro sestry všech oborů. Grada. Praha 2005
2. Haškovcová, H.: Thanatologie - Nauka o umírání a smrti, 2. přepracované vydání. Galén. Praha 2007
3. Kübler-Ross, E.: O smrti a umírání. Arita. Turnov 1993

4. Have, ten H., Clark D. The Ethics of Palliative Care. European Perspectives. Open University Press. Buckingham. Philadelphia 2002

5. Havrda, M., Heřmanová, J., Ledererová, K. "Dobrá smrt" by měla být přirozenou součástí života. o podpůrném a paliativním týmu na I. interní klinice. Vita Nostra. 2017, 2: 37 - 41

6. Kabelka, L. Sláma, O. Loučka, M. Paliativní péče v České republice 2016. Situační analýza. Česká společnost paliativní medicíny ČSL JEP. Praha 2016

7. Marková, M. Sestra a pacient v paliativní péči. Grada. Praha 2010

8. Nezbeda, o. Průvodce smrtelníka. Prakticky o posledních věcech života. Paseka. Praha 2016

•ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krize a krizová intervence. 1. vyd. Praha: Psyché 2017. 288 s. ISBN 978-80-271-9951-8 •

ROSENBERG, Marschal B. Nenásilná komunikace. 4. vyd. Praha: Portál 2016. 244 s. ISBN 978-80-262-1079-5 •

KUPKA, Martin. Psychosociální aspekty paliativní péče. 1. vyd. Praha: Grada 2014. 216 s. ISBN 978-80-247-4650-0 •

VOLANDES, Angelo E. Umění rozhovoru o konci života. 1. vyd. Praha: Cesta domů 2015. 203 s. ISBN 978-80-88126-03-4 •

HILLMAN, Ken. Kapačka, cévka, houkačka. 1. vyd. Praha: Cesta domů 2018. 200 s. ISBN 978-80-88126-44-7

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (29.09.2021)

přednášky, semináře, workshopy, exkurze

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (20.09.2022)

100% účast na praktické výuce, která proběhne od 5.12. - 9.12.2022 Osobní účast na prezentaci skupinového úkolu, která proběhne 9.12.2022 podle rozvrhu. S organizací praxe budou studenti seznámeni při první přednášce. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (29.09.2021)

1. Základní pojmy, definice paliativní péče, historie a současnost poskytování paliativní péče v ČR

2. Role sestry v posouzení potřeb pacienta, léčbě bolesti a dalších nepříjemných symptomů

3. Komunikace v paliativní péči, spirituální péče

4. Etická problematika paliativní péče

5. Psychosociální podpora a doprovázení pacienta a jeho rodiny v době onemocnění, při umírání a po smrti pacienta

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK