PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sociální a pracovní rehabilitace - CRHBSC3
Anglický název: Social and Vocational Rehabilitation
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/24 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Doplňkové předměty
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Dobroslava Jandová (13.07.2016)
Student je seznámen s postupy a prostředky sociální rehabilitace, sociálním řešením situace pacienta. Dále s postupy a prostředky pracovní rehabilitace, zařazením tělesně postiženého člověka do pracovního procesu. Získá přehled o systému sociální péče státu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. MUDr. Dobroslava Jandová (13.07.2016)

Seznámit studenta se systémem pracovní a sociální rehabilitace v ČR.

Literatura -
Poslední úprava: doc. MUDr. Dobroslava Jandová (13.07.2016)

Votava, J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. UK Karolinum, Praha, 2003
Pfeiffer, J. a kol.: Rehabilitace, léčebné, pracovní a sociální aspekty. UK, Praha, 1989
Jesenský, J.: Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. UK Karolinum, Praha, 1995

MKF a další legislativní normy a předpisy a úpravy

De Lisa Physical Medcine and Rehabilitation. Lipincott Williams and Willkins 2010

Metody výuky -
Poslední úprava: HERBENOV (08.08.2008)

přednášky, demonstrace, návštěva pracovišť zaměřených na příslušnou problematiku

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. (29.09.2018)


Zápočet je udělen za 100% účast na praktické výuce - návštěva příslušného pracoviště (kontrola dle zápočtového listu), zápočtový test (80% správných odpověďí)

způsob náhrady praktické výuky: individuální stáž dle možností pracoviště

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. (29.09.2018)

Úvod do problematiky pracovní a sociální rehabilitace, MUDr. Jan Vacek Ph.D., KRL, T

Sociální péče v rehabilitačním lékařství, Petra Mandátová, KRL, T

Pracovní a sociální rehabilitace u pacientů s míšní lézí, Mgr. Andrea Preclíková, Centrum Paraple, Ovčárská 471, Praha 10, P

Pracovní a sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých, Olga Buriánková, Tyfloservis, Krakovská 1659/21, 110 00 Praha 1, P

ERGO Aktiv o. p. s., Centrum neurorehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku, Mgr. Veronika Slepičková, KRL, T

 Ergodiagnostika – podklad pro návrh sociálního a pracovního zařazení, Mgr. Kateřina Rybářová, Klinika rehabilitačního lékařství, Albertov 7, Praha 2, P

Pracovní a sociální rehabilitace u lidí s mentálním postižením, Mgr. Radovan Netušil, Modrý klíč, Smolkova 567/2, Praha 4, P

Technické pomůcky a jejich využití při nácviku soběstačnosti a při modelové pracovní činnosti, Mgr. Anna Krulová, Klinika rehabilitačního lékařství Albertov 7, Praha 2, P

Sociální rehabilitace jako cesta k sociálnímu začlenění lidí s postižením, PhDr. Hana Janečková Ph.D., KRL FNKV, P

Pracovní a sociální rehabilitace u lidí s tělesným postižením, Mgr. Natálie Kříhová, Centrum pracovní rehabilitace, Pujmanové 8, Praha 4, Pankrác

Mgr. Jitka Svobodová, Asistence OPS, Na Topolce 1 A, 140 00 Praha 4

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: HERBENOV (02.06.2008)

žádné

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK