PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Odborná angličtina I. - CRHBEN1
Anglický název: Professional English I.
Zajišťuje: Ústav jazyků (12-UCJA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Eva Šilhánová
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Doplňkové předměty
Učitelství > Angličtina
Je prerekvizitou pro: CRHBEN2
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc. (28.11.2012)
Anotace: Kurz v prvním ročníku je zaměřen na úvod do odborné terminologie na jazykové úrovni středně pokročilých.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc. (28.11.2012)

Cíl předmětu:
Komunikace s pacientem, instrukce, pokyny. Porozumění jednoduššímu odbornému textu.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc. (28.11.2012)Nursing, Tony Grice, Oxford: Oxford University Press, 2007

Lahodová E. Angličtina pro VOŠ a bakalářské obory s medicínským zaměřením, Eurolex, Praha 2001

Parkinson J.,Brooker Ch.,Angličtina pro sestry, Manuál pro praxi,Grada, Praha 2005

A Dictionary of Nursing, Oxford University Press, Market House Books 2004

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc. (28.05.2008)

praktika

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc. (28.11.2012)

1.ročník: fyzioterapie

Požadavky ke zkoušce :

Zimní semestr, požadavek na zápočet. Písemný test, požadovaná úspěšnost 70 %, možnost opakování 4x. Test je možné konat v zápočtovém týdnu i v průběhu semestru (po dohodě s vyučující).

Letní semestr, požadavek na zápočet. Písemný test, požadovaná úspěšnost 70%, možnost opakování 4x.  Test je možné konat v zápočtovém týdnu i v průběhu semestru (po dohodě s vyučující).

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc. (28.11.2012)

Sylabus

Popis lidského těla

Pohybový aparát

Nemocnice a její oddělení

Přijetí do nemocnice

Instrukce pro pacienta

Bolest

Lékárna, léky

Úrazy a nehody

První pomoc

Hygiena

Rehabilitace

Péče o seniory

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK