PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy klinické medicíny - CPHKKP3
Anglický název: Basic Clinical Medicine
Zajišťuje: II.interní klinika (12-2INK)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:20/30 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: MUDr. Jan Švanda
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (06.10.2008)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor: Veřejné zdravotnictví - kombinovaná forma ve 3. ročníku. Kardiologie, onemocnění periferních cév, pneumonie, gastroenterologie, nefrologie, revmatologie, endokrinologie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (06.10.2008)

Získat základní znalosti hlavních oblastí klinické medicíny, aby bylo možno lépe pochopit účel preventivních opatření a to jak v úseku výživy komunitní, tak zejména výživy léčebné. Je nutné, aby absolventi dovedli komunikovat se zdravotnickými pracovníky jak v rámci preventivních, tak také léčebných opatření, které budou po absolvování studia realizovat.

Literatura -
Poslední úprava: MUDr. Jan Švanda (15.08.2017)

Karges, Al Dahouk: Vnitřní lékařství. Stručné repetitorium. GRADA 2011

Berkow,R.(Editor): Merck Manual, Kompendium klinické medicíny. Editor českého překladu Strejček, J., vydalo nakladatelství X-Egem, Praha 1996

Hope,R.A.,Longmore,J.M., Hodgetts,TJ., Ramrakra,P.S.: Oxfordská příručka klinické medicíny. Victoria Publishing,Praha, 1995

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (23.03.2009)

Přednášky a semináře

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (06.10.2008)

Zápočet se uděluje za 80% účast na praktických cvičeních.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (23.03.2009)

Seznámení se základy hlavních oblastí klinické medicíny.

V přednáškové části je věnována pozornost hlavně interní medicíně a jejím podoborům, konkrétně je to kardiologie, pneumologie, nefrologie, hematologie, onkologie, endokrinní choroby, metabolické choroby. Přednášky jsou zaměřeny na nejrozšířenější onemocnění, zejména je zdůrazněna jejich příčinná nebo epidemiologická souvislost s nutričními faktory, a hlavní formy prevence těchto chorob. Pokud se týká léčby, zde jsou uvedeny pouze okruhy používaných medikamentů, zaměřených na generika, nikoliv jednotlivé medikamenty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK