PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Letní sportovní kurz - CNSSC1N
Anglický název: Summer Training Course
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30 Z [týdny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 7 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: PaedDr. Hana Milerová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Pomocné předměty
Patří mezi: AVSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
BDH-VP-1 (ZÁPIS)
BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-1 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVSK-VP-1 (ZÁPIS)
BVSK-VP-2 (ZÁPIS)
BVSK-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-1 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZK-VP-1 (ZÁPIS)
BVZK-VP-2 (ZÁPIS)
BVZK-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-1 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Gajdošík (09.03.2017)
Letní sportovní kurz seznamuje studenty s pobytem v letní přírodě a vybranými outdoorovými sporty. Umožňuje získat teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblastech využitelných v budoucí praxi. Praktické obory jsou vybrány jako vhodný doplněk sportů nabízených v semestrální výuce. Jedná se o softbal, speedminton, orientační běh. Z pobytů v přírodě realizujeme vodní turistiku, cykloturistiku a pěší turistiku jako nejčastěji provozované aktivity v letní přírodě. Studenti absolvují teoretické a praktické semináře - testy fyzické zdatnosti s použitím sporttesterů, funkční diagnostika pohybového aparátu a taping. Ústav tělesné výchovy povoluje opakovaný zápis předmětu letní sportovní kurz s nárokem na získání kreditů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jan Gajdošík (09.03.2017)

Získat znalosti při pobytu v letní přírodě i ve sportech doplňujících nabídku semestrální výuky.
1. Získat praktické dovednosti a teoretické znalosti ze sportů a pobytu v letní přírodě a uplatnit je při svém budoucím povolání.
2. Získat teoretické znalosti a praktické zkušenosti z funkční diagnostiky pohybového aparátu, testování fyzické zdatnosti pomocí
sporttestrů, sportovní masáže a tapingu.
3. Zařadit letní outdoorové aktivity do osobního způsobu života.
4. Formovat osobní postoje a kolektivní spolupráci na podkladě vlastních zkušeností v exponovaných situacích.

--------------------------------------------------------------------------------

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jan Gajdošík (09.03.2017)

Bílý,Kračmar,Novotný: Kanoistika, Grada Publishing
Blahušová Eva: Pilatesova metoda, Olympia
Císař Václav: Volejbal, Grada Publishing
Flandera S.: Taping, Olympia
Hnízdil Jan, Kirchner Jiří: Orientační sporty, Olympia
Jankovský, Jiří: Tenis, Olympia
Kaplan: Plážový volejbal, Grada Publishing
Kirchner,Hnízdil,Louka: Kondiční hry a cvičení v přírodě, Grada Publishing
Landa P., Lišková J.: Rekreační cyklistika, Grada Publishing
Lawrenson Derek: Golf, Olympia, 2001
Macáková,Marcela: Aerobik, Olympia, 2001
Mendrek Tomasz: Badminton, Olympia
Skružný Zdeněk a kolektivy...: Florbal, Olympia
Suss Vladimír: Softball a baseball, Grada Publishing
Svobodová Hana: Stolní tenis (základy výuky), Septima nakladatelství
Tichý Miroslav: Funkční diagnostika pohyb.ap., Triton, Praha 7
Tvrzník Aleš, Soumar Libor: Běhání, Olympia
Velenský M.: Basketbal- základní program, Jota
Votík Jaromír: Fotbal, Olympia

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jan Gajdošík (09.03.2017)

Metody výuky sportovního kurzu jsou praktická cvičení a teoretické semináře.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jan Gajdošík (09.03.2017)

Minimálně 90% aktivní účast na výuce dle daného programu LSK, dodržování provozního řádu a bezpečnosti.

Aktivní účast na jednom kurzu typu "A" (minimálně 5 dní) nebo dvou kurzech typu "B" (méně než 5 dní).

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Gajdošík (09.03.2017)

Letní sportovní kurz obsahuje outdoorové sporty s pobytem v letní přírodě. Umožňuje získat teoretické znalosti
v oblastech využitelných v budoucí praxi.
Praktické obory jsou vybrány jako vhodný doplněk sportů nabízených v semestrální výuce. Jedná se o golf, softbal, lacros, freesbee, badminton.
Z pobytů v přírodě vybíráme cestu po vodě, cyklovýlety a pěší turistiku jako nejčastěji provozované aktivity v letní přírodě.
Teoretickými úvody a praktickými cvičeními seznamujeme studenty se sportovní masáží, testováním fyzické zdatnosti s použitím sporttestrů,
funkční diagnostikou pohybového aparátu a tapingem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK